Hopp til innhold

Fagartikkel

Psykososialt miljø

Med psykososialt miljø mener vi hvordan vi har det sammen med andre. Hvordan er de mellommenneskelige forholdene hjemme, på skolen, i barnehagen og i fritidsmiljøet – og hvordan opplever vi dem?

LK06
Seks ungdommer som ler. Foto.

En rekke indre og ytre vilkår har betydning for hvordan vi trives, kommuniserer og samarbeider. Summen av disse vilkårene skaper det psykososiale miljøet som er så viktig for den psykiske helsa vår. Og en god psykisk helse er viktig for å mestre livet.

Det er den subjektive opplevelsen til hver enkelt som avgjør om miljøet i barnehagen, på skolen eller på arbeidsplassen kan kalles godt eller dårlig. Om bare én person synes at miljøet i vennegjengen er dårlig, så er det slik – selv om de andre opplever miljøet som godt.

Hva kjennetegner et godt psykososialt miljø?

Som barne- og ungdomsarbeider er du pålagt å arbeide for at barn og unge har det godt i barnehagen og på skolen. Dersom du ser at et barn har det vondt, skal du gripe inn og hjelpe barnet. Et godt psykososialt miljø kjennetegnes av:

 • trygghet
 • vennlighet
 • imøtekommenhet
 • innlevelsesevne
 • god kommunikasjon
 • glede
 • respekt
 • utviklingsmuligheter

Mennesker

Det psykososiale miljøet endrer seg etter hvem som er til stede og påvirkes.

 • Hvordan har vi det for eksempel hjemme?
 • Har vi et godt og tillitsfullt forhold til foreldrene og søsknene våre?
 • Hvilket forhold har barnet til de voksne i barnehagen, på skolen eller i ungdomsklubben?

Det spiller en vesentlig rolle hvilke følelsesmessige erfaringer deltakerne i et miljø har med seg. Det er mye som kan gi oss «skjev» ballast på livsferden. Traumatiske opplevelser som ulykker, dødsfall, sykdom, seksuelle overgrep, vold og rusproblemer kan føre til at vi får problemer senere.

Fysiske forhold

Fysiske forhold, som for eksempel inneklimaet i klasserommet eller på arbeidsplassen, kan også virke inn på det psykososiale miljøet. God luft, godt renhold og passe temperatur i rom vi oppholder oss i, skaper trivsel.

Det estetiske

Estetikk er læren om det skjønne og kunnskapen som kommer til oss gjennom sansene. Omgivelsene gjør noe med oss, heter det, og estetikken på de stedene der barn og unge ferdes, blir ofte undervurdert. Hele 83 prosent av inntrykkene våre kommer fra synet. Studier fra sykehusmiljø har vist at pene omgivelser gir positive effekter ved at pasientene får mindre smerter, lavere blodtrykk, sover bedre og kjenner velvære. Først og fremst betyr lyset mye for trivselen.

Derfor bør lokaler der vi oppholder oss ofte og lenge, ha store vinduer og utsikt, helst mot natur. Lyse og rene farger og en romdesign uten skarpe kanter skaper harmoni og gir inspirasjon.

Du kan lese mer om psykososialt miljø og psykisk helse på Helsedirektoratets sider om psykisk helse i skolen.

Utfordringer til deg

 1. Hva er et godt psykososialt miljø?
 2. Hva kan du gjøre for at barn skal oppleve det psykososiale miljøet i barnehagen som godt?
 3. Lag en tegneserie om psykososialt miljø.
Sist oppdatert 23.03.2018
Skrevet av Einar Gjærevold, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Oppvekstmiljø i Norge idag