Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Velferds- og kunnskapssamfunnet

Hvilke utviklingsmuligheter barn har i oppveksten, kommer blant annet an på kulturen og miljøet barnet blir født inn i. Barn som vokser opp i Kongo, India eller England, har ganske andre muligheter og begrensninger enn barn som bor i Norge.

Folkemengde. Foto.

Også innenfor det samme landet, eller den samme byen, vil ulike barn ha svært ulikt oppvekstmiljø.

Et moderne velferds- og kunnskapssamfunn ser gjerne på barn som en viktig ressurs for landet. Det er en allmenn oppfatning i Norge at en god barndom er med på å danne grunnlaget for det mennesket vi skal bli senere i livet. Derfor prøver samfunnet å legge til rette for at barn og unge skal få en variert og god oppvekst.

Vi har både private og kommunale ordninger som barn og unge stifter bekjentskap med i hverdagen. For eksempel skoler, barnehager, skolefritidsordninger, kulturskoler, idrettshaller, svømmehaller, lysløyper, idrettslag, musikkorps, biblioteker, kulturhus, kino, kommunehelsetjenesten, helsestasjoner, barnevernet og så videre. I tillegg finnes det en rekke lag og foreninger, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner, menigheter og annet som barn og unge kan utvikle seg gjennom.

I dette bildet spiller fagpersoner en avgjørende rolle – både lærere, førskolelærere, helsepersonell, barne- og ungdomsarbeidere og andre. En god oppvekst for alle barn og unge må være en målsetting for alle som jobber i oppvekstsektoren.

Utfordringer til deg

  1. Forklar dette utsagnet: «Barn som vokser opp i Kongo, India eller England, har ganske andre muligheter og begrensninger enn barn som bor i Norge.»
  2. Forklar dette utsagnet: «Også innenfor det samme landet, eller den samme byen, vil ulike barn ha svært ulikt oppvekstmiljø.»
  3. Hvilke ordninger for og tilbud til barn finnes i din kommune eller bydel?
  4. Se på ordtaket, og sett inn barne- og ungdomsarbeider i stedet for foreldre. Diskuter betydningen av det nye sitatet. Hva skiller de to sitatene, og hva er likt?
Sist oppdatert 18.03.2018
Skrevet av Einar Gjærevold, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Oppvekstmiljø i Norge idag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter