Hopp til innhold

Fagstoff

Kvalitet må til i skolen og barnehagen

I dag har vi skolerett og skoleplikt i ti år – fra barnet er seks år. I tillegg går de fleste norske barn i barnehage fra de er cirka tolv måneder gamle. En stor del av oppveksten vår foregår altså i barnehage og på skole.

Premiesløyfer. illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skole- og barnehagetilbudet

Kvaliteten på skole- og barnehagetilbudet påvirker oppveksten vår. Noen faktorer er:

 • størrelsen på skolen eller barnehagen (hvor mange barn som går der)
 • antall elever per lærer i klassen
 • lærernes eller førskolelærernes evne til å lære bort og aktivisere
 • de voksnes holdninger og profesjonalitet
 • økonomiske ressurser
 • tilgang til moderne digitalt utstyr
 • tilrettelagt opplæring
 • mattilbud

Enhetsskolen

Skoleverket i Norge bygger på en idé om enhetsskolen, en felles skole for alle barn frem til høyere utdanning. Enhetsskolen jevner ut de sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjene som gir ulik adgang til utdanning og yrke.

Skoleverket byr på nærmest endeløse muligheter, helt i takt med at samfunnet har blitt mer og mer spesialisert og komplekst. Det moderne kunnskapssamfunnet får stadig nye fag og fagområder.

De aller fleste ungdommene tar videregående utdanning i våre dager. Om lag 31 prosent av norske ungdommer fortsetter å studere etter videregående skole.

Barne- og ungdomsarbeiderens rolle

For barne- og ungdomsarbeideren er det en viktig arbeidsoppgave å motivere barn og unge til utdanning. Dette kan man gjøre på en rekke måter, blant annet ved å gi barn mestringsopplevelser, ved å fortelle at utdanning er viktig, og ved å vise dem ulike utdanningsmuligheter.

Fra barn til borger : En film fra NRK om overgangen fra barnehagen til skolen.

Utfordringer til deg

 1. Forklar hvordan følgende faktorer påvirker oppveksten vår:
  • størrelsen på skolen eller barnehagen (hvor mange barn som går der)
  • antall elever per lærer i klassen
  • lærernes eller førskolelærernes evne til å lære bort og aktivisere
  • de voksnes holdninger og profesjonalitet
  • økonomiske ressurser
  • tilgang til moderne datautstyr
  • tilrettelagt opplæring
  • mattilbud
 2. Hva er enhetsskolen?
 3. Hva husker du fra din egen skolegang, og hvordan har det påvirket deg?
 4. Hvordan kan du bidra til at barn og unge får gode opplevelser i skolen?
 5. Johanna er 16 år og ønsker å slutte på skolen og få seg jobb. Hun er lei og har vært mye borte den siste måneden. Hva sier du til henne?
CC BY-SASkrevet av Einar Gjærevold, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 26.01.2019

Læringsressurser

Oppvekstmiljø i Norge idag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter