Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fysisk miljø

Med fysisk miljø mener vi hvordan omgivelsene arter seg på stedet der vi bor, arbeider og ferdes. Her finner du en oversikt over noen faktorer som virker inn på det fysiske miljøet. Du kan sikkert finne enda flere.

Barn i huske. foto.

Eksempler på faktorer

 • bosted og boforhold
 • inneklima
 • forurensning og støy
 • trafikkforhold
 • sikkerhetstiltak
 • universell utforming
 • topografi og nærhet til naturen
 • estetikk.

Samfunnsplanleggerne skal ta hensyn til alle gruppers behov, også barnas. Noen ganger kan barnas behov komme i konflikt med voksensamfunnets interesser – og tape. Lekeplasser blir omgjort til parkeringsplasser, og «verdiløs» brakkmark blir forvandlet til boligarealer.
Ofte skjer dette fordi samfunnet har økonomisk nytte av å utnytte utearealer maksimalt til boliger, industri eller forretningsvirksomhet.

Løkker, krattskog og åpne plasser i nærmiljøet blir av og til fjernet. I noen grad blir det laget lekeområder som en erstatning for de naturlige boltreplassene, men det kan være en utfordring å gjøre disse mangfoldige og spennende nok.

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne har behov for at det fysiske miljøet er tilrettelagt – universelt utformet.

Utfordringer til deg

 1. Beskriv det fysiske miljøet der du bor.
 2. Beskriv hvordan du mener det fysiske miljøet bør være der barn og unge vokser opp.
 3. Se på eksemplene i fagstoffet. Kom gjerne med flere eksempler til hvert punkt. Kan du gi eksempel på hvordan de ulike punktene kan påvirke det fysiske miljøet?
 4. Hvordan kan vi legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle i en kommune eller bydel?
Sist oppdatert 18.03.2018
Skrevet av Einar Gjærevold, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Oppvekstmiljø i Norge idag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter