Hopp til innhold

Film og filmklipp

God service

På vg1 lærte du sikkert hva som inngår i den totale serviceopplevelsen. Som en repetisjon kan du se denne filmen og svare på spørsmålene.

LK20LK06
  1. Hva slags personlig service synes du servitøren ga i denne filmen? Begrunn svaret ditt.

  2. Hva er materiell service? Kom med eksempler på materiell service som du så i filmen.

  3. I kontakten mellom restauranten og gjestene oppstår "sannhetens øyeblikk" flere ganger. Hva menes med "sannhetens øyeblikk"?

  4. Hvordan synes du servitøren håndterte situasjonen med gjesten som klaget over at det ikke var omelett på menyen? Hvordan ville du ha løst en slik situasjon?

  5. Forklar hva som menes med "bedriftens ansikt utad"? Hvordan synes du denne servitøren framsto som bedriftens ansikt utad?

Sist oppdatert 04.06.2021
Skrevet av Jannike Gausdal

Læringsressurser

Service og gjestebehandling