Hopp til innhold

Fagartikkel

Behov og ønsker

Ulike behov krever ulike løsninger. Servitørens oppgave er å avdekke hvilke ønsker og behov de forskjellige gjestene har. Leverer vi en tjeneste som dekker gjestens behov, løser vi et problem for vedkommende.

LK20LK06
Kvinne med meny i hånden henvender seg til servitør. Foto.

Hva mener vi med behov?

For at vi skal leve og trives som mennesker, må visse grunnleggende behov være dekket. Vi må ha mat, drikke og varme klær. Når vi kjenner oss sultne og tørste, har tankene lett for å kretse omkring mat og drikke. Et solid måltid mat med godt drikke gjør at følelsen av sult og tørst forsvinner.

Å slokke sult og tørst er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å leve og blomstre som menneske. Vi har også behov for trygghet, kontakt med andre og for å bli anerkjent og kunne utvikle oss som mennesker.

Jente sitter lent over bøker på et bord og sover. Foto.

Uten mat og drikke duger helten ikke! Grunnleggende behov som søvn, mat og drikke er viktig for konsentrasjonen på skolen.

Hva betyr mest for deg?

Hvis vi spør venner og kjente hva som betyr mest for dem, får vi ulike svar. Noen legger vekt på penger og materielle goder. Andre legger mer vekt på nærhet og vennskap. Det kan være spennende å tenke over hva som betyr mest for deg selv og vennene dine. Hva har vi felles? Hva skiller oss? Nå kan du svare på spørsmålene om hva som betyr mest for deg.

Kundens ønsker og behov

Men folks matvaner varierer sterkt. Mens noen først og fremst ser etter laveste pris, ser andre etter beste kvalitet. Mens noen ser etter kjente merkeklær, ser andre etter behagelige klær.

Kundens ønsker og behov er påvirket av kultur, vaner hos familie og venner, smak og behag, reklame og markedsføring.

Er behov det samme som ønsker?

Behov og ønsker er ikke helt det samme. Kunder kan ønske seg ting i tillegg til det som dekker grunnleggende behov, spesielt i rike forbrukersamfunn – som Norge. Her er levestandarden så høy, at folk flest har det meste av det de har behov for.

Når de grunnleggende behovene er dekket, ser vi oss om etter mer raffinerte forbedringer. Stadig kommer det moter og tekniske nyvinninger som er lettere, penere og har nye funksjoner. Det gir status å alltid være først med det siste. Det kalles luksus når vi kjøper varer som vi strengt tatt ikke trenger. Å kjøpe en ny mobiltelefon eller pc, selv om den gamle er fullt brukbar, kan øke anseelsen hos venner og kjente.

Både selger og kjøper kan ha nytte av å tenke over hvilke kjøp som skyldes grunnleggende behov, og hva som må regnes som luksus.

En mann og en kvinne sitter på en restaurant og studerer en meny. Foto.
Sist oppdatert 01.06.2021
Skrevet av Kjell Rosland
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Service og gjestebehandling