Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Skole og arbeidsgiver må dokumentere at du har fått opplæring i bruk av maskiner og utstyr, og at du er i stand til å bruke dem på en trygg og forsvarlig måte.

Slik dokumentert sikkerhetsopplæring (DSO) er en forutsetning for å kunne jobbe med maskiner og på et verksted.

Dokumentert sikkerhetsopplæring for CNC-dreiebenk

Du må gjennomføre ei dokumentert sikkerhetsopplæring før du kan jobbe på en dreiebenk. Opplæringa består av en teoretisk og en praktisk del.

Læringsressurser

Dokumentert sikkerhetsopplæring for CNC-dreiebenk