Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Skole og arbeidsgiver må dokumentere at du har fått opplæring i bruk av maskiner og utstyr, og at du er i stand til å bruke dem på en trygg og forsvarlig måte.

Slik dokumentert sikkerhetsopplæring (DSO) er en forutsetning for å kunne jobbe med maskiner og på et verksted.

Dokumentert sikkerhetsopplæring for vinkelsliper

Du må ha gjennomført ei dokumentert sikkerhetsopplæring for å kunne jobbe med en vinkelsliper. Opplæringa består av en teoretisk og en praktisk del.

Læringsressurser

Dokumentert sikkerhetsopplæring for vinkelsliper