Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Skole og arbeidsgiver må dokumentere at du har fått opplæring i bruk av maskiner og utstyr, og at du er i stand til å bruke dem på en trygg og forsvarlig måte.

Slik dokumentert sikkerhetsopplæring (DSO) er en forutsetning for å kunne jobbe med maskiner og på et verksted.

Dokumentert sikkerhetsopplæring for fres

Du må gjennomføre ei dokumentert sikkerhetsopplæring før du kan jobbe med en fres. Opplæringa består av en teoretisk og en praktisk del.

Læringsressurser

Dokumentert sikkerhetsopplæring for fres