Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Kommunikasjon

Alle mennesker har behov for kontakt med andre og for å dele tanker, erfaringer, følelser og ønsker. Denne kontakten og utveksling av informasjon kaller vi kommunikasjon. De som deltar i en diskusjon, må samarbeide. De må være ærlige overfor hverandre og gjøre sitt beste for å forstå hverandre rett.

Ekstern kommunikasjon

Med ekstern kommunikasjon mener vi kommunikasjon med andre utenfor bedriften du jobber i. Det kan være kunder, leverandører, brukere eller pårørende. Da er det viktig å representere arbeidsplassen din på en god måte.

Læringsressurser

Ekstern kommunikasjon