Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Kommunikasjon

Alle mennesker har behov for kontakt med andre og for å dele tanker, erfaringer, følelser og ønsker. Denne kontakten og utveksling av informasjon kaller vi kommunikasjon. De som deltar i en diskusjon, må samarbeide. De må være ærlige overfor hverandre og gjøre sitt beste for å forstå hverandre rett.

Intern kommunikasjon

Kommunikasjon innad på arbeidsplassen kaller vi intern kommunikasjon. God kommunikasjon mellom kollegaer og mellom ledere og ansatte er viktig. Det gjør hverdagen lettere og kan være med på å skape gode relasjoner og et godt miljø på jobb.

Læringsressurser

Intern kommunikasjon