Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Kommunikasjon

Alle mennesker har behov for kontakt med andre og for å dele tanker, erfaringer, følelser og ønsker. Denne kontakten og utveksling av informasjon kaller vi kommunikasjon. De som deltar i en diskusjon, må samarbeide. De må være ærlige overfor hverandre og gjøre sitt beste for å forstå hverandre rett.

Hva er kommunikasjon?

Vi har ulike former for kommunikasjon. Det kan være enveiskommunikasjon eller dialog. Vi bruker ord både muntlig og skriftlig. Samtidig kan vi kommunisere gjennom kroppsspråk, toneleie, bilder og hvordan vi kler oss.

Læringsressurser

Hva er kommunikasjon?