Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Reaksjonstid – åpent forsøk

I denne aktiviteten skal dere planlegge og gjennomføre et forsøk hvor dere sammenligner reaksjonstida ved stimulering av ulike sanser.
 Foto av ung mannlig idrettsutøver sett bakfra. Han står på startstreken på en friidrettsbane.
Åpne bilde i et nytt vindu

Reaksjonstid er tida en person bruker på å reagere på en stimulus.

Dere skal planlegge og gjennomføre et forsøk hvor dere sammenligner reaksjonstida ved bruk av følgende sanser:

  • syn

  • lyd

  • berøring

Planlegging

Sett av god tid til planlegging. Det er avgjørende for at dere skal få resultater som kan gi svar på problemstillingen.

Variabler

Beskriv de ulike variablene i forsøket. Skjemaet nedenfor gir et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Filer

Metode

En tradisjonell metode for å måle reaksjonstid er å bruke linjal. Da måler vi hvor langt linjalen faller før forsøkspersonen fanger den med tommel og pekefinger.

Undersøk også andre måter å måle reaksjonstid på. Vurder fordeler og ulemper ved de ulike målemetodene. Bli enige om felles framgangsmåte og målemetode.

Beskriv framgangsmåten på en slik måte at neste års biologiklasse kan repetere forsøket bare ut fra beskrivelsen.

Etterarbeid

  • Bruk resultatene fra hele klassen, og regn ut gjennomsnittlig reaksjonstid for hver type stimulus. Diskuter mulige årsaker til eventuelle forskjeller.

  • Vurder hvordan kontroll av variabler har blitt ivaretatt i forsøket. Kan vi stole på at eventuelle forskjeller i reaksjonstid skyldes virkningen av den uavhengige variabelen? Oppdaget dere andre variabler i etterkant som dere burde ha kontrollert? Hvordan kan dette i så fall ha påvirket resultatet?

Forslag til utvidelser

  • Planlegg og gjennomfør et eksperiment for å sammenligne reaksjonstida ved bruk av den dominante og ikke-dominante hånda.

  • Planlegg og gjennomfør et eksperiment for å undersøke hvordan reaksjonstida påvirkes av bakgrunnsstøy.

  • Planlegg og gjennomfør en dobbel blindtest for å teste om koffein påvirker reaksjonstida.

CC BY-SASkrevet av Johan Vikan.
Sist faglig oppdatert 27.08.2021

Læringsressurser

Nervesystemet