Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver – nervesystemet

Disse oppgavene vil hjelpe deg med å repetere, bearbeide og teste det du har lært om nervesystemet.

Oppgave 1. Nervecelle

Oppgave 2. Nerveimpuls

Oppgave 3. Aktiv og passiv transport

Oppgave 4. Velg riktig påstand om nerveceller og membranpotensial

Oppgave 5. Tegn en nervecelle og forklar

Samarbeid med en medelev.

  1. Tegn hver deres nervecelle, og sett navn på delene uten å se på andre figurer.

  2. Sammenlign tegningene deres, og forklar funksjonen til de ulike delene for hverandre. Sjekk deretter mot figurene på siden Nerveceller og hjelpeceller.

  3. Tegn hver deres synapse, sett navn på delene, og skriv noen punkt om hvordan en nerveimpuls overføres i en synapse, uten å se i andre kilder.

  4. Sammenlign figurene deres, og gå gjennom forklaringene med hverandre. Sjekk deretter mot siden Overføring av nervesignaler i synapser.

Oppgave 6. Hjernen

Oppgave 7. Hjernen – funksjonen til ulike deler av hjernen

Oppgave 8. Sensoriske og motoriske nerver

Oppgave 9. Inndelingen av nervesystemet – sorter begrepene

Oppgave 10. Velg riktige påstander om synapser

Oppgave 11. Livsstil, rus og skader i nervesystemet

Oppgave 12. Klassifisering av rusmiddelpåvirkning

Oppgave 13. Nervesystem hos flercellede dyr

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 25.04.2022

Læringsressurser

Nervesystemet