Hopp til innhold

Fagstoff

Oversikt over formering hos dyr

Denne tabellen gir oversikt over formering hos ulike dyregrupper.
Formering hos dyr

Gruppe

Formering

Annet

Eksempler

Encellede dyr

Encellet organisme med oval form. Mange, korte hår på overflaten. Ulike strukturer inni. Illustrasjon.

Ukjønnet: Todeling.

Kjønnet: To individer utveksler genmateriale.

Flere encellede organismer kan gå sammen og danne kolonier.

Tøffeldyr, amøber

Nesledyr

Rosa organisme som sitter fast i underlaget med noe som minner om en elefantfot. På toppen har den mange tentakler. Illustrasjon.

Ukjønnet: Knoppskyting, fragmentering.

Kjønnet: Anemoner og koraller er enkjønnede. Gyter egg og sædceller i vannmassene. Ytre befruktning.

Maneter har generasjons-veksling.

Veksler mellom kjønnet og ukjønnet formering.

Maneter, hydroider,

sjøstjerner, anemoner

Flatormer

Flattrykt orm med to øyne. Illustrasjon.

Ukjønnet: Knoppskyting og todeling.

Kjønnet:

Tokjønnede individer med indre befruktning.

Mange arter er av-

hengige av en vert

for å kunne fullføre

livssyklusen sin.

Bendelormer, leverikter

Leddormer

Brun, leddelt mark. Illustrasjon.

Ukjønnet: Todeling. Kjønnet: Tokjønnede individer befrukter hverandre innvendig. Legger eggkokonger.

Arter som lever i havet, er gjerne enkjønnede.

Meitemark, børstemark, igler

Insekter

Insekt med to vinger og stripete bakkropp. Grafikk

Ukjønnet: Jomfrufødsel. Kjønnet: Enkjønnede. Hannen overfører sæd til hunnens egg. Innvending befruktning. Legger egg.

Hos bier utvikler hannene (dronene) seg fra ubefruktede egg.

Ukjønnet: Bladlus, galleveps,

snutebille

Kjønnet: Sølvkre, øyenstikkere,

fluer, teger, biller

Fisk

Grå og avlang fisk med stor halefinne. Illustrasjon.

Kjønnet: Enkjønnede individer har ytre befruktning og sprer egg- og sædceller i vannmassene (gyting). Haier og rokker har indre befruktning.

Noen fiskearter (laks, ørret) gyter et annet sted enn der de tar opp næring.

Laks, sei, torsk, hai

Amfibier

Padde med mørke flekker og brune vorter. Illustrasjon.

Kjønnet:

Padder og frosker har ytre befruktning. Salamandre har indre

befruktning.

Lever på land, men er avhengige av vann for å kunne formere seg.

Frosker, padder, salamandre

Krypdyr

Grå firfisle. Grafikk

Kjønnet: Enkjønnede individer parer seg. Indre befruktning. Hunnen legger egg.

Uavhengige av vann for å kunne formere seg.

Ormer, firfisler

Fugler

Svart ravn flyr. Illustrasjon.

Kjønnet: Monogami (én partner) er vanlig. Hunnen velger hann på bakgrunn av paringsritualer. Indre befruktning. Legger egg.

Yngelpleie i reiret. Revirhevding med sang.

Blåmeis, svane, tiur, struts, andefugler

Pattedyr

Reinsdyr med brun pels og stort gevir. Illustrasjon.

Kjønnet:

Paring skjer i brunstperioden. Indre befruktning.

Yngelpleie. Kloakkdyr legger egg. Pungdyr utvikler seg i morens pung i siste del av svangerskapet.

Snømus, grevling, elg,

flaggermus, kenguru,

kloakkdyr

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin. Rettighetshaver: Biorender
Sist faglig oppdatert 08.03.2022

Læringsressurser

Oppslagsverk og e-forelesninger