Hopp til innhold

Fagstoff

Lyngnøkkel

Denne nøkkelen er en hjelp til bestemmelse av planter i lyngfamilien.
Kvitlyng. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nøkkel til lyngfamilien

Latinske navn og slektsavgrensninger følger Lids flora (2005). Norske navn på bokmål og nynorsk følger Artsdatabankens offisielle navneliste.

Krekling er inkludert selv om den noen ganger behandles i en egen familie, kreklingfamilien. Vintergrønnfamilien er ikke med selv om den i nyere systematikk er tatt inn i en utvidet lyngfamilie.

Det er en nøkkel for planter i blomst og en for planter i frukt.

Bildene til høyre i nøkkelen er bare et utvalg, bildeplansjen viser alle artene. Som støtte for artsbestemmelsen er det tatt med noen figurer som viser utvalgte egenskaper hos plantene.

Lykke til med "nøklingen"!

lyngnøkkel bm

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre.
Sist faglig oppdatert 07.03.2022

Læringsressurser

Oppslagsverk og e-forelesninger