Hopp til innhold

Fagstoff

Oversikt over organismegrupper

Her finner du en oversikt over biologisk mangfold, hvor de største gruppene av organismer er beskrevet. De utvalgte eksemplene kan være alt fra arter til rekker, avhengig av hvor kjent den aktuelle gruppa er.
Kollasj med ulike typer organismer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Organismegrupper

Formelle grupper finner vi igjen i moderne klassifikasjonssystemer, og de fleste tilhører et bestemt nivå:

Nivå

Navn

rike

dyreriket

rekke

leddyr

klasse

insekter

orden

sommerfugler

Uformelle grupper fantes i tidligere klassifikasjonssystemer, og noen av navnene er fortsatt i bruk fordi de utgjør praktiske enheter. Dette gjelder for eksempel virvelløse dyr, krypdyr, fisk og moser.

Hvert rike har sin fargekode

Fargekodene i tabellen skiller de ulike gruppene fra hverandre. Det må understrekes at det er gjort mange valg og kompromisser i denne oversikten. Andre kilder kan derfor avvike noe fra dette. I likhet med all annen vitenskap kjennetegnes systematikk og klassifisering ved at feltene er i stadig endring fordi vi hele tida får ny kunnskap.

Rike

Fargekode

dyreriket

blå

soppriket

brun

planteriket

grønn

protistriket

grå

bakterier

lilla

erkebakterier

lyseblå

Tabellene er vedlagt i PDF-format.

Oversikt over ulike organismegrupper

Organismegruppene i kolonnen "Grupper" er oftest, men ikke alltid, formelle. Domenet Eukarya (de eukaryote organismene) er fordelt på dyreriket, soppriket, planteriket og det gamle, oppløste protistriket. Når det gjelder protistriket, er mange grupper nå fordelt på det gule riket, slimriket, urdyrriket og dyreriket. Prokaryote organismer finner vi i domenene Bakterier og Erkebakterier.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Baglo og Hanne Hegre.
Sist faglig oppdatert 28.04.2021

Læringsressurser

Oppslagsverk og e-forelesninger