Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bokstavkonkurranse – bli bedre kjent

Bli bedre kjent med de andre i klassen ved å gjennomføre en bokstavkonkurranse. Del inn i lag, bruk fantasien, tenk fort, og slå de andre lagene!
Glade elever sitter rundt et bord og jobber sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Om aktiviteten

I denne aktiviteten skal elevene skrive opp flest mulig naturfags-/biologiord på et visst antall minutter. Aktiviteten egner seg godt som bli-kjent-øvelse tidlig i skoleåret eller som oppstart på gruppearbeid ellers i året.

Til læreren
 • Hvis du vil sette sammen tilfeldige lag, bør du på forhånd tenke gjennom hvordan du skal organisere dette.

 • Alle lagene må ha tilgang til skrivesaker.

Framgangsmåte

 1. Del inn klassen i lag bestående av fire elever.

 2. Når laget er samlet, gir hver elev en kort presentasjon av seg selv. Dere kan på forhånd bli enige om hva eleven skal fortelle (navn, favorittserie, bosted og lignende).

 3. Når alle har presentert seg, skal laget finne en bokstav som de på en eller annen måte har til felles. Det kan for eksempel være en bokstav som alle har i navnet sitt.

 4. Når lagene er klare, gir læreren følgende beskjed: "Nå har dere fem minutter til å skrive ned flest mulig naturfags-/biologiord som begynner med lagets bokstav!"
  NB! Ingen hjelpemidler er tillatt.

 5. Laget diskuterer og skriver ned ordene på arket de har fått utdelt.

 6. Når tida er ute, leser lagene etter tur opp ordene de har funnet. Hvis et lag har skrevet opp ord som ikke helt opplagt tilhører naturfag/biologi, kan læreren be dem argumentere for at det er et naturfags-/biologiord.

 7. Laget som har funnet flest godkjente ord, har vunnet. Kanskje får de en premie?

Varianter av konkurransen

 • Læreren bestemmer hvilken bokstav alle skal bruke.

 • Vinnerlaget er det laget som har flest ord de er alene om.

 • Ordene må kunne kobles til ett av kompetansemålene i læreplanen for å bli godkjent.

 • Ordene må være faguttrykk.

 • La elevene få lengre eller kortere tid til å skrive ned ord.

 • Velg nye bokstaver og spill flere runder.

 • Bruk aktiviteten som et avbrekk, som oppsummering etter et tema eller lignende.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 05.08.2021

Læringsressurser

Elevaktive arbeidsformer