Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ekspertgrupper

I metoden ekspertgrupper skal elevene jobbe i grupper og sette seg inn i hver sin del av et større tema. Alle på gruppa må løse sin del av oppgaven for at gruppa skal lære mest mulig. Metoden kalles også puslespillmetoden eller jigsaw.
Elever i gruppearbeid rundt et bord med bøker på får hjelp av lærer. Foto.

Om å jobbe i ekspertgrupper

Metoden ekspertgrupper egner seg godt å bruke når dere skal oppsummere et tema dere har jobbet med. Elevene jobber i basisgrupper som til sammen skal løse en større oppgave. Gruppemedlemmene får hver sin oppgave som de skal fordype seg i og bli "eksperter" på.

Det de lærer i løpet av fordypningen, skal de dele og diskutere med de andre på gruppa til slutt. Alle må gjøre sin bit for at gruppa skal lære best mulig!

Forberedelser for læreren

  • Del klassen i basisgrupper på fire til seks elever.

  • Ta utgangspunkt i et tema, og lag like mange oppgaver til temaet som det er elever i gruppene.

  • Hver elev får tildelt en oppgave slik at alle som er på samme gruppe, har forskjellige oppgaver.

  • Lag oppsummeringsoppgaver som hjelper elevene å oppsummere temaet når de skal dele og diskutere til slutt.

Tips!

Det er viktig at læreren styrer tida og gir beskjed om når man går fra en fase til en annen. Det kan være en god idé å bruke en digital tidtaker og vise denne med projektoren, slik at alle har oversikt over hvor lang tid man har i hver fase.

Gjennomføring

Individuelt arbeid (20 minutter)

Jobb individuelt og fordyp deg i de oppgitte kildene og svar på spørsmålene under ditt tema. Bruk gjerne andre ressurser også.

Ekspertgrupper (10 minutter)

Sett dere sammen i ekspertgrupper og jobb sammen i 10 minutter. De som har fordypet seg i samme tema, skal nå sitte sammen. Del det dere har funnet ut. Hjelp hverandre til å forstå, og bli enige om hva som er viktigst. Forbered dere på hvordan dere skal presentere temaet deres for basisgruppa.

Deling og diskusjon (15–20 minutter)

Sett dere tilbake i basisgruppene, og presenter for hverandre det dere har funnet ut. Presenter i riktig rekkefølge. Hver ekspert får 3–4 minutter til å presentere.

Løs sammensatte oppgaver (20 minutter)

Til slutt jobber dere med oppgaver der dere må bruke kunnskapene fra alle ekspertene på gruppa for å finne en løsning.

I relatert innhold på denne sida kan dere se eksempler på hvordan denne metoden er brukt i ulike temaer.

Kilder

Social Psychology Network. (u.å.). The Jigsaw Classrom. Hentet 17. januar 2023 fra https://www.jigsaw.org/#overview

TV 2 Skole. (u.å.). Ekspertgrupper eller ekspertpuslespill. Hentet 17. januar 2023 fra https://www.elevkanalen.no/Artikkel/openartikkel/99439

Relatert innhold

I denne oppgaven skal dere utforske noen sider ved temaet lungesykdom.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 17.01.2023

Læringsressurser

Elevaktive arbeidsformer