Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Terningspill

Øv på fagstoff ved å la terningen bestemme hva du skal få spørsmål om.
En terning med spørsmålstegn på den ene sida. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Om terningspillet

Dette spillet egner seg som repetisjon etter at man har jobbet med et tema. Elevene jobber sammen i små grupper og stiller hverandre spørsmål fra et spørsmålsark. Deretter bruker de et løsningsforslag for å vurdere hverandres svar og gir hverandre poeng etter hvor godt de svarer.

Forberedelser

Lag og skriv ut ark med spørsmål, løsningsforslag og poengskjema. Hver gruppe får ett sett med ark.

Hver gruppe får utdelt

 • spørsmålsark

 • ark med løsningsforslag

 • poengskjema

 • terning med seks sider

Slik spiller dere

 1. Elevene sitter i grupper på tre. Hvis dette ikke går opp med antall elever i gruppa, kan to elever spille sammen på noen grupper.

 2. Alle kaster terningen etter tur. Den som får høyest antall øyne, starter spillet.

 3. Den som starter, kaster først terningen én gang.

 4. Antall øyne på terningen tilsvarer et spørsmål på spørsmålsarket. Hvis du for eksempel får fire på terningen, tilsvarer dette spørsmål fire på spørsmålsarket.

 5. De spillerne som ikke har turen sin, leser opp spørsmål og bruker løsningsforslaget til å vurdere svaret fra den som svarer. Gi null, ett eller to poeng alt etter hvor godt dere vurderer svaret til å være.

 6. Samme spiller som startet, skal nå kaste terningen for andre gang og legge sammen antall øyne i de to kastene. Summen av antall øyne bestemmer hvilket spørsmål spilleren skal få.

  Eksempel: En spiller kaster fire i første kast og fem i andre kast, til sammen ni. Spilleren skal altså svare på spørsmål nummer ni.

 7. Samme spiller skal kaste terningen en tredje gang og legge til antall øyne fra de to foregående kastene. Spilleren skal svare på det spørsmålet som tilsvarer summen av disse tre kastene.

  Eksempel: En spiller som har kastet fire, fem og to har dermed kastet elleve til sammen, og skal derfor ha spørsmål elleve.

 8. Når denne spilleren har svart på sitt tredje spørsmål og fått poeng, går turen til neste spiller.

 9. Når alle har fått tre spørsmål hver, starter en ny runde. Når dere kaster terningen nå, begynner dere å telle på nytt.

 10. Spill tre runder. Hvem får flest poeng?

Tips!

 • I dette spillet er det gode muligheter for repetisjon. Selv om en spiller får et spørsmål som er stilt tidligere, skal hen svare på dette. Her gjelder det å få med seg hva andre spillere svarer på sine spørsmål også.

 • Etter at dere har spilt, kan dere ta en runde der dere går gjennom de spørsmålene som ingen fikk i løpet av spillet.

Ferdige terningspill

Bruk de ferdige spillene under, eller lag egne tilpasset det dere jobber med.

Stråling og radioaktivitet

Filer

Næringsstoffer

Filer

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 20.01.2023

Læringsressurser

Elevaktive arbeidsformer