Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Musikk-miks

Musikk-miks er en metode for å lage tilfeldige makkerpar ved hjelp av musikk. Parene som dannes, skal hjelpe hverandre med å løse oppgaver.
Elever i klasserom snakker sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gjennomføring

 1. Del inn gruppa slik at den ene halvparten av elevene er 1-ere, og den andre halvparten er 2-ere.

 2. Del ut oppgaveark, slik at alle har et eksemplar hver. Alle må ha blyant eller penn.

 3. La elevene få litt tid til å se over oppgavene. Be dem velge ut noen oppgaver som de tror de kan forklare for andre, og noen oppgaver som de vil at andre skal forklare for dem. Elevene kan gjerne markere de oppgavene de føler seg mest trygge på å forklare for andre.

 4. Når musikken starter, reiser 1-erne seg opp og begynner å bevege seg rundt i klasserommet. Det kan være greit å avtale retning på forhånd, slik at strømmen av elever flyter godt gjennom klasserommet.

 5. Når musikken stanser, må 1-erne sette seg ned ved nærmeste ledige 2-er. Disse to elevene utgjør nå et par.

 6. 1-eren velger en oppgave fra oppgavearket og ber makkeren sin om hjelp til å løse den. Hvis makkeren ikke kan løse den, kan hen be om å få løse en annen av oppgavene på arket.

 7. 2-eren forklarer oppgaven muntlig for 1-eren, som i sin tur noterer det viktigste fra forklaringen på oppgavearket sitt.

 8. Etter en stund starter musikken opp igjen. Denne gangen er det 2-erne som skal reise seg opp og bevege seg rundt i klasserommet.

 9. Når musikken stanser, finner alle 2-ere nærmeste ledige 1-er og ber om hjelp til en oppgave på arket.

 10. Slik fortsetter dere helt til alle oppgavene på arket er løst, eller til det passer å avslutte.

Praktiske tips

 • Be elvene om å rydde pultene sine før dere setter i gang. Alle kommer til å ende opp på en annen plass enn den de har til vanlig, så det er greit å rydde bort personlige eiendeler.

 • La elevene være med på å lage ei spilleliste som dere bruker.

 • Legg vekt på at elvene skal opptre høflig overfor hverandre – både når de spør om hjelp, og når de gir hjelp.

 • Presiser at hensikten med aktiviteten er å øve på fagstoff, og at det er fint å bruke ulike strategier for å finne løsninger hvis de ikke husker eller kan stoffet fra før.

Eksempel på oppgaveark

Filer

Kilder

Engasjerende naturfag. (2016, 31. januar). Finn en guru – fagsnakk i kombinasjon med musikk og bevegelse. http://engasjerendenaturfag.blogspot.com/2016/01/finn-en-guru-fagsnakk-i-kombinasjon-med.html

The Curators of the University of Missouri. (2021). Mix-Freeze-Pair. I Cooperative Learning Strategies. Hentet 9. november 2022 fra https://sites.google.com/a/emints.org/cooperative-learning-strategies/mix-freeze-pair

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 02.11.2022

Læringsressurser

Elevaktive arbeidsformer