Hopp til innhold

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP-TIP vg1)

Reguleringsteknikk

Når vi sier at vi kontrollerer en kjemisk prosess, mener vi at vi ved hjelp av en bestemt teknikk innvirker på de fysiske og kjemiske fenomenene som bestemmer prosessens forløp.

Pumping og kompresjon

Nå skal vi se på ulike typer utstyr som brukes til å forflytte gasser og væsker. Om vi for eksempel ønsker å flytte en væske fra ett sted til et annet, går ikke dette helt av seg selv. I alle fall ikke om væsken befinner seg på et lavt punkt og skal flyttes opp til et høyereliggende punkt!

Læringsressurser

Pumping og kompresjon