Hopp til innhold

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP-TIP vg1)

Reguleringsteknikk

Når vi sier at vi kontrollerer en kjemisk prosess, mener vi at vi ved hjelp av en bestemt teknikk innvirker på de fysiske og kjemiske fenomenene som bestemmer prosessens forløp.

Regulering og prosess

Regulering og prosess henger altså sammen. Prosessen er veien og reguleringen er vår kontroll og oversikt av prosessen. Vi skal her se videre på prosesskontroll, grunnprinsipper og hva som menes med reguleringer.

Læringsressurser

Regulering og prosess