Hopp til innhold

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP-TIP vg1)

Reguleringsteknikk

Når vi sier at vi kontrollerer en kjemisk prosess, mener vi at vi ved hjelp av en bestemt teknikk innvirker på de fysiske og kjemiske fenomenene som bestemmer prosessens forløp.

Måling i prosessanlegg

For å kunne regulere industrielle prosesser, er vi helt avhengige av å måle hva som skjer. Tenk deg at du kjører en bil, og at speedometeret ikke virker. Da er det ikke så enkelt å holde riktig fart.

Læringsressurser

Måling i prosessanlegg