Hopp til innhold

Fagstoff

Filmsamling: Rekkert

Her får du en filmserie som tar deg fra idé til ferdig produkt når du skal produsere NDLA-rekkerten. Kanskje du også får idéer til andre produkter?

Film 1: Idéprosessen

Du har sikkert sett et produkt og tenkt at det hadde vært spennende med ei annen utforming? Her får du et innblikk i hvordan prosessen fra idé til ferdig produkt kan gjennomføres.

Film 2: Modellering

Modellering er et samlebegrep knyttet til design og å lage en digital prototype eller modell av dine tanker og idéer.

Her får vi et innblikk i hvordan du kan benytte CAD-programvare for å lage en tredimensjonal modell. Med den kan du se hvordan idéene dine vil se ut i virkeligheten.

Film 3: Støping av kompositt

De fleste ganger du skal lage noe, tar du utgangspunkt i et ferdig materiale. I denne filmen får du se hvordan du kan lage ditt eget arbeidsemne gjennom en støpeprosess. Å støpe sammen flere materialer lag for lag danner det som kalles et komposittmateriale.

Film 4: Fresing med CNC-fres

Avhengig av hvilket design du har valgt på rekkerten, kan utskjæring og produksjon være komplisert.

Hvis du skal du lage mange eksemplarer eller ønsker at alle skal være like, kan det være hensiktsmessig å benytte en CNC-styrt maskin.

I denne filmen får du et innblikk i hvordan du kan frese et slikt komposittmateriale med en CNC-styrt fresemaskin.

Film 5: 3D-skriving

En 3D-skriver bygger opp en del lag for lag. Du kan velge ulike materialer og ulik struktur for delen ved å endre innstillinger i 3D-skriveren.

Hvilken overflatestruktur er hensiktsmessig for denne delen – ei helt glatt og fin overflate, eller en grov og ru struktur? Se filmen, og gjør deg opp en mening.

Filmen viser hvordan du kan gå fram for å produsere og montere en slik del.

Film 6: Rekkertens slagflate

Et komposittmateriale er ofte glatt og hardt. På en bortennisrekkert vil ei glatt slagflate være heldig.

Her får du se hvordan du kan støpe ei slagflate i gummi, eller ved hjelp av en 3D-skriver med et mykt materiale.

CC BY-SASkrevet av Roger Rosmo.
Sist faglig oppdatert 15.11.2023

Læringsressurser

NDLA-rekkert