Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

3D-modellering av rekkert

Når vi har en viss idé om hvordan rekkerten skal se ut, kan vi lage en detaljert 3D-modell. Vi må kanskje endre litt på dimensjonene for at rekkerten skal passe til handa og spillestilen til den framtidige eieren.

Forslag til framgangsmåte

I videoen nedenfor får du presentert en mulig framgangsmåte for å 3D-modellere rekkerten. En 3D-modell er nøyaktig dimensjonert og kan brukes til å lage kode til å styre digitale produksjonsmaskiner som 3D-printere og CNC-freser.

3D-modellering av kjerne

Vi starter med å tegne ut kjernen til rekkerten. Her kan vi spare mye tid om vi først tegner halve delen og så speiler den. Det kan være en fordel å runde av hjørnene på rekkerten. Hjørnet der handtaket går over i slagflata, er et svakt punkt. Derfor må det legges inn en større radius der.

Etter at vi har lagt på radiuser på halve delen, bruker vi speil-funksjonen i 3D-programmet til å få fram den andre halvdelen av rekkerten.

Tredimensjonall tegning av en halv bordtennisrekkert med kantete form. Kantene er skarpe. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Første versjon av 3D-modellen.

Tredimensjonall tegning av en halv bordtennisrekkert med kantete form. Kantene er avrunda. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Versjon med avrunda kanter.

Todimensjonal teknisk tegning som viser en halv bordtennisrekkert. Hjørnene er avrunda, og radiusene for hjørnene er målsatt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Radiuser lagt på halve delen.

Modell av sekskanta bordtennisrekkert med avrunda kanter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Speila og ekstrudert modell.

3D-modellering av grep

Også når vi modellerer grepet, kan vi spare tid på å tegne halve delen og deretter speile den. 2D-tegninga nedenfor viser halve delen. Dimensjoner og radiuser er lagt på.

Todimensjonal tegning av et rekkerthandtak. Tegninga viser halve delen. Mål og radiuser for skruehull er lagt inn.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tykkelse

For å gi handtaket tykkelse bruker vi -funksjonen. Tykkelsen kan for eksempel være 15 mm. Så speiler vi resultatet slik at vi får grunnformen til hele handtaket.

Kurvatur

Vi vil gi handtaket ei kurvete overflate. Da må vi først tegne kurvaturen vi ønsker. Den som skal bruke rekkerten, kan ha ulike behov og preferanser som vi bør ta hensyn til når vi tilpasser tykkelsen på handtaket. Illustrasjonen nedenfor viser kurvaturen til den ene halvdelen av handtaket.

Tegning av halve tverrsnittet av et rekkerthandtak, med kurvatur og mål.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vinkel på handtaket

Nedre del av håndtaket bør være tykkere slik at rekkerten ligger godt i handa. Vi må derfor også gi vinkel på handtaket. 3,5 grader framover kan være et godt utgangspunkt:

Tegning av handtak til bordtennisrekkert. Nedre del av handtaket er tykkere enn øvre del.
Åpne bilde i et nytt vindu

I modelleringsprogrammet bruker vi extrude-funksjonen til å skjære vekk overflødig materiale.

Grep for tommel

Størrelsen på tommelen varierer fra hand til hand. I tillegg virker spillestilen inn på hvordan den som bruker rekkerten, plasserer tommelen sin. Derfor bør vi sikre et godt tommelgrep. Vi kan bruke extrude-funksjonen i programmet til å fase av kanten på handtaket og lage ei overflate å hvile tommelen på.

For å lage extrude-funksjonen trenger du ei skisse på riktig plan i 3D-modellen. Her legger du inn avstand fra plan og vinkel på den trekanten du bruker for å ekstrudere med etterpå.

Illustrasjon som viser et snitt gjennom et rekkerthandtak. Avstand fra plan og vinkel på trekanten som brukes for å ekstrudere med, er tegna inn. Avstand fra plan er 1,5 cm, mens vinkelen er på 60 grader.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mutterhull

For å tegne mutterhulla oppretter vi et plan tre millimeter fra bunnen av grepet. Så tegner vi to sekskanter på planet.

Flateavstanden til en M4-mutter er 7 mm, men 3D-printeren printer ofte hull litt mindre enn oppgitt i modellen fordi plasten er flytende når den printes ut. Avhengig av maskinen vi bruker, må vi kanskje endre målet slik at mutteren passer godt.

Illustrasjon som viser en modell av et rekkerthandtak med to mutterhull. Handtaket vises både sett ovenfra og i snitt.
Åpne bilde i et nytt vindu

Passform og avrunding

Til slutt runder vi av handtaket så det ligger bedre i handa.

3D-modellering av gummiflate

Også når vi modellerer gummiflata, tegner vi halve delen og speiler den slik at vi sparer tid.

CC BY-SASkrevet av Torbjørn Nordvik Helgesen og Haldor Hove.
Sist faglig oppdatert 06.06.2023

Læringsressurser

NDLA-rekkert