Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2

Journalistikk

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes eller noe som faktisk har hendt. Derfor må journalisten vurdere informasjon fra kilder på en kritisk måte. Journalisten har et viktig samfunnsoppdrag på vegne av folket og må følge presseetiske regler.

Journalistikk i ei ny tid

I vår tid utfordres journalistikken av ny teknologi, sosiale medier og globale medieaktører. Nye forretningsmodeller visker ut skillet mellom journalistikk og markedskommunikasjon, men den mest alvorlig trusselen er spredning av falske nyheter og "alternative fakta".

Læringsressurser

Journalistikk i ei ny tid