Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Utforsk nyhetsfortellinger om sykdommen covid-19

Hvem har skylda for koronapandemien? Er det kineserne, eller kanskje det amerikanske forsvaret? Og hvorfor rammes noen etniske grupper hardere enn andre? I denne oppgaven skal klassen samarbeide om å utforske internasjonale nyhetsfortellinger om sykdommen covid-19.
Fire unge mennesker, to menn og to kvinner, hilser på hverandre med albuene. Alle har munnbind. Foto.

Oppgave 1) Klassekonkurranse

Hvem finner flest forklaringer på hvordan koronaviruset oppsto?

 • Søk på nettet etter både norske og internasjonale nyhetssaker som handler om hvordan koronaviruset oppsto.

 • Lag en liste over forklaringer med lenke til den nyhetskilden der opphavet til koronaviruset blir beskrevet.

Den som finner flest ulike forklaringer, kåres til klassens nyhetsdetektiv.

Oppgave 2) Forklaringer på hvordan pandemien oppsto

Jobb sammen med å sortere de ulike årsaksforklaringene i følgende ulike kategorier:

 • vitenskapelige forklaringer

 • politiske forklaringer

 • spekulasjoner

 • konspirasjonsteorier

 • andre forklaringer

Oppgave 3) Forklaringer på hvem som rammes

Neste skritt er å finne fram til nyhetsfortellinger som forklarer hvorfor befolkningen i noen landområder og minoritetsgrupper med utenlandsk opphav rammes hardere av koronapandemien enn andre.

Sorter også disse forklaringene i ulike kategorier. Det kan for eksempel være

 • fysiologiske forklaringer

 • samfunnsmessige forklaringer

 • politiske forklaringer

 • moralske forklaringer

 • spekulasjoner

 • konspirasjonsteorier

Oppgave 4) Hvem formidler hvilke teorier?

Sammenlign nyhetsformidling om covid-19 fra ulike nyhetskanaler. Velg for eksempel CNN og CCTV.

 1. Hvilke teorier legger ulike internasjonale nyhetskanaler til grunn for

  • hvordan covid19-viruset oppsto?

  • hvorfor noen rammes hardere av pandemien enn andre?

 2. Finner dere noen mønstre?

Oppgave 5) Reflekter sammen i klassen

Hva har dere lært gjennom å studere internasjonal nyhetsdekning av koronapandemien?

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 14.03.2022

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling