Hopp til innhold

Oppgave

Informasjonskrigen om Ukraina

De store internasjonale nyhetskanalene har rapportert hyppig fra krigen i Ukraina i 2022. Du skal nå studere hvordan konflikten har blitt skildret, sett fra Russland, Storbritannia, Kina og Midtøsten.

En såret, høygravid kvinne blir båret på båre av ei gruppe menn. Noen av mennene har skuddsikker vest, noen har vanlige klær. I bakgrunnen står en utbombet bygning. Foto.

En høygravid kvinne blir evakuert etter bombingen av et sykehus i den ukrainske byen Mariupol vinteren 2022. Hendelsen er et eksempel på hvordan sivile blir rammet av krigens grusomheter. Bildet ble brukt av ukrainske myndigheter som et eksempel på russisk terror mot sivile. Russland, på sin side, hevder at bildet er manipulert.

Oppgave 1

Nedenfor er fire nyhetsfortellinger om sivile lidelser i forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina i 2022. Artiklene er skrevet på engelsk og hentet fra fire store internasjonale nyhetskanaler.


Sammenlign disse fire nyhetsfortellingene når det gjelder

  1. hvem det blir fortalt om, og hvilken historie som blir fortalt

  2. og

  3. språkbruk

  4. fiendebilder

Oppgave 2

Faktisk.no er en uavhengig redaksjon for faktasjekk, som er eid av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia. Faktisk.no har en egen elevtjeneste som heter Tenk, der ungdom kan lære om kritisk mediebruk og .

Nedenfor finner du et undervisningsopplegg om hvordan du kan avsløre falsk informasjon under store internasjonale kriser. Gjennomfør denne øvelsen gruppevis i klassen:

Elevopplegg, Tenk: Informasjonskrigen om Ukraina

Oppgave 3

Skriv et refleksjonsnotat om det du har lært om nyhetsformidling i krig etter å ha jobbet med disse oppgavene.

Sist faglig oppdatert 24.03.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale