Hopp til innhold

Fagartikkel

Internasjonal mediestruktur og globalisering

De store globale medieselskapene blir stadig større, og mediedistribusjon har blitt viktigere. Her lærer du mer om selskapene som preger den internasjonale mediestrukturen.

LK20

På vei mot en global landsby?

Den internasjonale mediestrukturen er i dag preget av store globale selskaper, og kommersialisering og er framtredende. Medier smelter sammen, mediestrømmene krysser landegrensene, og øker.

Utviklingen av informasjonsteknologien har ført til at mennesker fra ulike deler av verden i dag er knyttet tettere til hverandre enn tidligere. Denne utviklingen har skjedd parallelt med utviklingen av en global økonomi.

Distribusjonsleddet er blitt viktigere

Figuren som viser hvordan mediedistribusjon har blitt kjernen i verdiskapingsprosessen, i samspill med medieproduksjon, medieinnhold og mediekonsum. Grafikk.

Teknologi har alltid blitt brukt for å støtte opp om medieselskapenes strategi og forretningsmodell. Det nye er at distribusjonsleddet har blitt et konkurransemessig fortrinn. Vi kan si at mediedistribusjon har blitt sentrum (noden) for hvordan verdiene blir skapt, i samspill med , medieinnhold og mediekonsum. Drivkraften her er digitaliseringen.

Selskaper som Meta, Netflix og Spotify har i dag unike posisjoner som plattformer for å koble deg og meg som brukere til innholdet – samtidig som de kobler oss som brukere til annonsører og knytter oss til andre brukere. De dataene som vi brukerne legger fra oss, er det som er verdifullt. Disse dataene bruker selskapene for å tiltrekke seg annonsører og skreddersy innholdet sitt til deg og meg.

De største medieselskapene

Det tyske instituttet for medie- og kommunikasjonsstrategi (IfM) har laget en oversikt over de 50 største medieselskapene globalt. La oss ta en titt på oversiktene under: (denne oversikten:)

Oversikt over noen av de største medieselskapene i verden. Grafikk.

Nr.

Navn

Nasjon

Type selskap

Omsetning 2020

Kommentar

1

Alphabet

USA

Søkemotor og programvare.
Teknologiselskap.
Annonseselskap.

182 milliarder dollar

Google skiftet navn til Alphabet i 2015. Eier søkemotoren Google og plattformen YouTube. 83 % av inntektene fra annonser (2019).

2

AT&T

USA

Telekommunikasjon, film- og tv- produksjon, satellitt-tv, strømmetjenester og annonser.
Produksjon og distribusjon.

171 milliarder dollar

Selskapet kjøpte opp Time Warner i 2018 for 85 milliarder dollar.

3

Comcast

USA

Kabelnettverk, tv, telekommunikasjon og filmproduksjon.
Produksjon og distribusjon.

103 milliarder dollar

Selskapet slo seg sammen med NBCUniversal i 2011. Eier 2 tv-nettverk, 26 tv-stasjoner, 20 kabelkanaler og filmprodusjons-selskapet Universal.

4

Meta

USA

Sosiale medier og kommunikasjon.
Teknologiselskap.
Annonseselskap.

85 milliarder dollar

Selskapet skiftet navn fra Facebook til Meta i november 2021. Eier de sosiale mediene Facebook, Instagram, Messenger og WhatsApp. 98,5 % av inntektene kommer fra annonser (2019).

5

Tencent

Kina

Sosiale medier, nettspill og e-handel.
Teknologiselskap.
Annonseselskap.

69 milliarder dollar

Selskapet eier WeChat, QQ og 12 % av Snapchat. 18 % av inntektene kom fra annonser (2019).

6

Disney

USA

Film, tv-kanaler, tv-produksjon, tv-stasjoner, video/dvd, radio, videospill, bøker, magasiner, temaparker og hoteller.
Produksjon og distribusjon.

65 milliarder dollar

Selskapet tok i 2019 over filmselskapet
21st Century Fox.

7

Apple

USA

Strømmetjenester for musikk og film, tv-produksjon og lisenssalg.
Teknologiselskap.
Produksjon og distribusjon.

53 milliarder dollar

Selskapet startet opp med Apple TV + i november 2019.

8

Charter Communications

USA

Kabelnettverk og video-on-demand. Telekommunikasjon.
Distribusjon.

48 milliarder dollar

Selskapet satser på bredbånd. Tilbyr GoITV på kabelnettverket med fotball fra Latin-Amerika og Europa.

9

Sony

Japan

Film, musikk og spill. Lyd, video og tv. Produksjon og distribusjon.

35 milliarder dollar

Selskapet er det tredje største i Japan innen forbrukerelektronikk.

10

Amazon

USA

Netthandel, video- og strømmetjenester og skytjenester.
Teknologiselskap.

33 milliarder dollar (2019)

Selskapet er store på netthandel.
Eier Amazon Prime Video, Alexa Internet, Amazon Kindle og Internet Movie Database (IMDb).

12

Viacom

USA

Tv-stasjoner, radio, tv-produksjon, utendørsannonser og bøker.
Produksjon.

25 milliarder dollar

I 2019 ble CBS og Viacom slått sammen. 22 % av det som konsumeres på tv i USA, går via deres kanaler/plattformer.

13

Netflix

USA

Strømmetjeneste for filmer m.m.
Distribusjon.

25 milliarder dollar

Ved utgangen av 2020 hadde selskapet 204 millioner betalende abonnenter globalt.

15

News Corp.

USA

Aviser, bøker, filmproduksjon og tv. Produksjon.

21 milliarder dollar (2019)

Hovedeier er Rupert Murdoch. Fox News er den viktigste nyhetskanalen i USA.
Eier store tabloidaviser i Storbritannia og Australia.

18

Bertelsmann

Tyskland

Bøker, programvare, tv-kanaler, radiostasjoner og aviser.
Produksjon og distribusjon.

19 milliarder dollar

Bertelsmann er Europas største medieselskap. Etablert i 50 land med over
106 000 ansatte.

27

Discovery

USA

Produsent av tv-innhold og distributør av dette innholdet.
Produksjon og distribusjon.

11 milliarder dollar

Selskapet distribuerer tv-programmer på 38 språk til 170 land.

35

Spotify

Sverige

Strømmetjeneste for musikk.
Distribusjon.

8 milliarder dollar

Selskapet er svensk og ble lansert i 2008. Hadde 144 millioner betalende abonnenter og 320 millioner aktive brukere (inkludert gratisversjonen)
i 2020.

Kilden til tabellen er IfM: Media Data Base.

Studer tabellen

Se på oversikten over de største medieselskapene i tabellen.

Kan du finne eksempler på selskaper der mediedistribusjon har blitt kjernen i verdiskapingsprosessen?

Enorm omsetning og tett eierskap

De største medieselskapene omsetter for enorme summer. Verdien av de fire store selskapene Apple, Amazon, Alphabet og Meta er større enn Frankrikes . Selskapene har med andre ord stor økonomisk makt.

Åtte av de ti største globale aktørene i dagens medieverden kommer fra USA. Mange av de store medieselskapene har de samme aksjeeierne, de eier deler av hverandre, og de har styreselskaper som samarbeider. Selskapene er også tett knyttet til andre nettverk innen finans, teknologi, kultur og politikk.

Samtidig ser vi at det her er ulike typer medieselskaper vi snakker om. Selskaper som Apple og Microsoft er typiske teknologiselskaper. Alphabet og Meta er teknologiselskaper som får hovedinntektene sine fra annonser. Andre selskaper, som Comcast, Disney og News Corp., er store produksjonsselskaper. Men i stor grad er de alle medieselskaper som har et bredt spekter, fra produksjon til distribusjon av innhold.

Kilder

Aalen, I. & Iversen, M.H. (2021). Sosiale medier. Fagbokforlaget.

Institute of Media and Communication Policy (IfM). Media Data Base. Hentet 10. desember 2021 fra https://www.mediadb.eu/en.html

Kalsnes, B. & Pettersen, L. (2019). Algoritmer, analysedata og automatisering i det digitale medielandskapet – en avkledningsmanøver. Norsk medietidsskrift, 26(01), 1–10.

Sist oppdatert 10.12.2021
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Globale teknologiselskaper og medieaktører