Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Utvikling og læring

I alle institusjoner en barne- og ungdomsarbeider kan jobbe ved, vil det å stimulere til utvikling og læring være en vesentlig del av arbeidet. For å kunne gjøre dette må du ha kunnskap og kompetanse om hva som gir barn gode utviklings- og læringsvilkår.

Kognitiv utvikling og hjernens funksjon

Kognitiv utvikling handler om hvordan vi utvikler våre evner til å bearbeide sanseinntrykk, tenke og til å løse problemer. Det å vite hvordan hjernen reagerer i møte med ulike ytre stimuli, er nyttig for å kunne hjelpe og støtte barn og unge på best mulig måte.

Læringsressurser

Kognitiv utvikling og hjernens funksjon