Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sanseløype

Det å observere ved å se, lukte, smake, kjenne og lytte gir barn og unge sanseopplevelser. Det er den mest naturlige måten å tilegne seg forståelse og kunnskap om verden på. Kan vi bruke barns sanseopplevelser til å stimulere den kognitive utviklingen? Du kan utforske dette spørsmålet her.
Barn i fri lek på tur i høstskogen. Ei jente leker med lav, hun holder en bit lav mellom munnen og nesa. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikten med sanseløypa er at barna skal bli kjent med sine egne sanser. Vi kan bruke det barna sanser, til å utforske dette mer gjennom å stille utforskende spørsmål. Ved å ta barnas undring på alvor kan vi hjelpe og støtte dem til å få nye erfaringer som utvikler både kunnskap og ferdigheter på ulike områder.

Del 1. Planlegging

Jobb sammen i grupper og planlegg ei sanseløype.

 • Velg selv hvilken aldersgruppe sanseløypa skal passe for.

 • Ta bilder underveis i arbeidet og bruk dette i din dokumentasjon og evaluering av arbeidet.

Del 2. Gjennomføring av sanseløypa med barn

Inviter barn til skolen eller dra på besøk til en barnehage eller SFO og gjennomfør sanseløypa sammen med barna.

Del 3. Evaluering

Evaluer sammen i gruppa.

 1. Evaluer samarbeidet i gruppa.

  • Hva gikk bra? Gi eksempler og forklar hvorfor dere synes dette var bra.

  • Hva kunne vært gjort annerledes? Gi eksempler og forklar hvorfor dere mener dette burde vært gjort annerledes.

 2. Evaluer gjennomføringen av sanseløypa.

  • Hva gikk bra? Gi eksempler og forklar hvorfor dere synes dette var bra.

  • Hva kunne vært gjort annerledes? Gi eksempler og forklar hvorfor dere mener dette burde vært gjort annerledes.

  • Hva vil dere gjøre for å forbedre løypa og gjennomføringen?

Del 4. Dokumentasjon

Lag en plakat som dokumenterer arbeidet dere har gjort. Dere har tatt bilder underveis i prosessen. Samle bildene som gruppa tok, og skriv kort informasjon til dem. Dere kan også skrive noe om hva en slik prosess kan bidra til for dere, og for barna. På denne måten får dere synliggjort det arbeidet som er gjort, og den prosessen dere har deltatt i.

Denne plakaten kan dere henge opp i klasserommet, men det er også fint å vise andre på skolen hva dere jobber med, så dere kan henge den opp på deres egen avdeling eller andre plasser på skolen.

Del 5. Individuelt refleksjonsnotat

Refleksjonsnotatet skal inneholde en kort beskrivelse av hva du har gjort, og en refleksjon over hva du har erfart og lært av denne prosessen. I tillegg skal du reflektere over disse spørsmålene:

 • Hvordan kan du bruke barns sanseopplevelser til å stimulere barns kognitive utvikling? Gi eksempler og begrunn hvorfor.

 • Hvilken sammenheng er det mellom språk og erfaringer? Gi eksempler og begrunn hvorfor.

 • Hvordan kan du følge opp barns initiativ og undring i ulike situasjoner? Gi eksempler og begrunn.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 08.03.2021

Læringsressurser

Kognitiv utvikling og hjernens funksjon