Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sanse og utforske naturen

Å bruke sansene gir oss erfaringer som vi bruker til å danne oss kunnskap og forståelse. Det å stimulere sansene bidrar til dannelse av flere nervebaner i hjernen. Vi bruker sansene våre som grunnlag for tanker, følelser og læring. Hvordan kan du utforske naturen ved å bruke sansene?
Edelløvskog. Skogbunn dekket av blomstrende hvitveis, nedfallstrær viser at skogen er urørt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere. Å utforske betyr å sanse, søke, oppdage, observere og granske. Vi utforsker også når vi undersøker ulike sider ved en sak gjennom åpen og kritisk drøfting. På samme måte utforsker vi når vi prøver ut og evaluerer arbeidsmetoder og utstyr. Det er også det samme vi gjør når vi planlegger, gjennomfører og evaluerer aktiviteter med barn.

Del 1. Sansetur

 1. Gå på tur i naturen. Ta bilder underveis av det du sanser. Bruk alle sansene dine aktivt.

  • Hva ser du?

  • Hva hører du?

  • Hva lukter du?

  • Hva kjenner du når du tar på noe?

  • Hva kjenner du når du beveger deg i terrenget?

  • Hva smaker det?


 2. Prøv å beskrive hva du følte.

  • Hvordan føles det for eksempel å få vann, vind, sol eller regn på kroppen?

  • Hvordan er det å kjenne med hender, føtter, kinnet, leppene eller nesen på for eksempel regndråper, snø, et blad eller en kongle?

  • Beskriv det du hørte. Hørte du vinden, regnet, bekken eller fugler? Var det trær som vaiet i vinden, eller var det helt stille?

  • Beskriv det du så. Hvilke farger? Hvordan var lyset? Hvilke former så du?

  • Beskriv det du smakte på. Hvordan smaker tyttebær, blåbær, ferskvann eller saltvann?

  • Hvordan lukter regn, gress, blomster, snø, vann, blader, lyng og mose? Hvordan lukter trær?

  • Hvordan føltes det å gå der du gikk? Var det hardt, mykt, glatt, ruglete?


 3. Finn en gjenstand du liker spesielt godt i naturen. Beskriv hva som gjør at du liker denne tingen. Jeg liker denne gjenstanden fordi den lukter … Denne gjenstanden føles ... Når jeg ser på den, ser jeg … Hvis jeg smaker på gjenstanden, smaker den … Jeg kan bruke denne gjenstanden til … Hvis jeg slår denne gjenstanden mot en annen, hører jeg …


 4. Utforsk gjenstanden du har studert, gjennom ulike eksperimenter. Du kan for eksempel utforske det følgende:

  • Hvor tung er gjenstanden?

  • Er den tyngre enn andre gjenstander? Hvorfor/ hvorfor ikke?

  • Trekker den til seg vann?

  • Endrer den farge når den blir våt?

  • Flyter den i vann?

  • Kan den plasseres oppå en annen gjenstand?

  • Hva er gjenstanden laget av?

Del 2. Utforskende samtale

Velg deg ett av bildene du tok, og tenk deg at du er på tur i naturen og skal ha en utforskende samtale med ett eller flere barn om denne gjenstanden.

 • Beskriv hvordan du ville gjennomført en utforskende samtale i denne situasjonen.

 • Gi konkrete eksempler på hvilke utforskende spørsmål du ville ha stilt.

 • Forklar hva du mener disse spørsmålene kan bidra til at barn får kunnskap om.

Del 3. Lag et refleksjonsnotat

Refleksjonsnotatet skal inneholde bildene du tok, og en kort beskrivelse av det du sanset. I tillegg skal du reflektere over disse spørsmålene:

 • Hvordan påvirker sansene våre opplevelsene våre?

 • Hva så du da du hadde fokus på å sanse? La du merke til noe mer enn det vanlige?

 • Hvorfor husker du bedre det du sanser?

 • Hvordan bruker du språket når du sanser?

 • Kognitiv utvikling handler om hvordan vi utvikler vår evne til å tenke, behandle informasjon og løse problemer. Hvordan kan det å sanse bidra til den kognitive utviklingen? Gi eksempler og begrunn svaret ditt.

 • Beskriv hvilke andre utviklingsområder en slik sansetur kan stimulere. Gi eksempler og begrunn svaret.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 04.03.2021

Læringsressurser

Kognitiv utvikling og hjernens funksjon