Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Sosialisering, fellesskap og tilhørighet

Sosialisering handler om å lære å leve sammen med andre i et fellesskap. Barne- og ungdomsarbeideren skal arbeide slik at alle barn og unge opplever tilhørighet og får ta del i fellesskapet.

Mangfold og respekt

Vi skal gi barn og unge innsikt i kulturen vår og fellesskapets verdier. Samtidig skal de få oppleve andre kulturer og at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Vi skal arbeide for respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.

Læringsressurser

Mangfold og respekt