Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Pride – mangfold og identitet

Noen homofile aktivister bestemmer seg for å hjelpe en gruppe streikende gruvearbeidere. Gjør oppgaver til filmen Pride, om mangfold, identitet og sosial og kulturell kompetanse.

Mangfold og toleranse

 1. Hva forbinder du med filmens tittel, Pride?

 2. I filmen møtes to ulike kulturer: de homofile aktivistene og de streikende gruvearbeiderne. Beskriv likheter og ulikheter mellom aktivistene og gruvearbeiderne.

 3. Hva menes med begrepet solidaritet? På hvilken måte kommer solidaritet til uttrykk i filmen.

Identitet og aktivisme

 1. Både gruvearbeiderne og de homofile aktivistene har kampsaker som de kjemper for. Hvilke saker er dette?

 2. Hva menes med aktivisme? Kjenner du til eksempler der aktivisme har ført til endringer i samfunnet?

 3. Hva menes med endringsvilje? Finner du eksempel på endringsvilje i filmen?

 4. Handlingen i filmen er lagt til 1984. På denne tiden var det ikke sosialt akseptert å være åpen om sin homofile legning. På hvilken måte kommer dette fram i filmen?

 5. Hvilken betydning tror du kampen for homofiles rettigheter har hatt å si for de homofiles selvfølelse og identitet?

Sosial kompetanse og kulturkompetanse

 1. Hva menes med sosial kompetanse og kulturkompetanse?

 2. På hvilken måte er det en sammenheng mellom sosial kompetanse og kulturkompetanse, og toleranse for mennesker som er annerledes enn oss selv?

 3. Hvordan kan man bidra til å utvikle sosial kompetanse og kulturkompetanse hos barn og unge, og hvorfor er dette så viktig?

Relatert innhold

Britisk drama basert på en sann historie. Homofile aktivister samlet inn penger til gruvearbeidere under den britiske gruvearbeiderstreiken i 1984.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 10.05.2021

Læringsressurser

Mangfold og respekt