Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Sosialisering, fellesskap og tilhørighet

Sosialisering handler om å lære å leve sammen med andre i et fellesskap. Barne- og ungdomsarbeideren skal arbeide slik at alle barn og unge opplever tilhørighet og får ta del i fellesskapet.

Kriminalitet og rus

Å forebygge kriminalitet og rus er en viktig samfunnsoppgave, og samtidig har det også stor betydning for det enkelte individet. Det kan være forebyggende å skape gode oppvekstsvilkår med inkludering, tilhørighet og toleranse for mangfold, med omsorg, tilstedeværelse, nærhet og dialog.

Læringsressurser

Kriminalitet og rus