Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag digital tekst om klima og flukt

Bruk kunnskap fra naturfag, geografi, samfunnsfag og norsk til å lage en digital tekst om emnet.

For å løse denne oppgaven bør du kunne noe om:

 • hvorfor mennesker flykter
 • hvordan klimaendringer kan påvirke flyktningstrømmer
 • konflikter der klima har vært en av de utløsende faktorene
 • hva som skjer med mennesker på flukt
 • hvordan du finner troverdige kilder om emnet
 • hvordan du kan bruke digitale verktøy til å sette sammen tekst, bilder og lyd
 • retorikk og hvordan du kan bruke ulike virkemidler til å påvirke mottakere

Oppgaven

Lag en film eller digital fortelling med tittelen "FLUKT". Formålet med filmen er å vise jevnaldrende hvordan klimaendringer kan påvirke flyktningstrømmer.

 • Filmen du lager skal inneholde faktaopplysninger, men også foto, illustrasjoner, lyd og utdrag fra en skjønnlitterær tekst som er med på å understreke budskapet i filmen.

  Bilder du fritt kan bruke finner du bl.a. på FNs Flickr-konto. Se lenke nederst på siden.

 • Filmen bør være mellom 4–7 minutter lang. Bruk det digitale verktøyet du kjenner best. De fleste elever har tilgang til appen "Bilder" på skole-PC-en sin.
 • Kildene du har brukt skal ligge på en sluttplakat i filmen din. Der skal du også føre opp hvem som har tatt bildene, laget illustrasjonene, musikken osv. som du har brukt.

Hvordan ser en god film om flukt ut?

Denne oppgaven krever at du kombinerer tekst, lyd og bilder på en slik måte at mottakeren forstår hvordan klimaendringer påvirker både enkeltmennesker og verdenssamfunnet.

For å få til dette må du balansere logos og patos, altså hvordan du appellerer til både fornuft og følelser. Det gjelder både tekstene og bildene du velger ut. Hvis du kun spiller på følelser, kan du risikere at filmen din ikke virker troverdig. Hvis du kun spiller på faktaopplysninger, kan filmen fort bli kjedelig og føles lite relevant for mottakeren.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 30.10.2019

Læringsressurser

Sammensatte tekster