Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Se nærmere på samspill mellom uttrykksmåter

Oppgave 1

Velg en av lærebøkene dine og undersøk den nærmere.

 1. Hvordan er tekstutdrag, oppgaver og eventuelt fordypningsstoff markert?
 2. Brukes faktabokser?
 3. Hvordan er oppsummeringer markert (om de finnes)?
 4. Hvilke elementer går igjen på kapittelforsidene? Beskriv.
 5. Hvilken funksjon har bildene? Utdyper de stort sett teksten, eller gir de helst nye assosiasjoner og perspektiver?

Oppgave 2

Studér Amnesty-plakaten og løs deretter oppgaven.

Kampanjebilde for Amnesty International. Reklame.

 1. Beskriv de ulike elementene i plakaten.
 2. Hva er stoppunktet (blikkfanget) i denne plakaten?
 3. Hva slags informasjon gir bildet?
 4. Hva slags informasjon gir de andre elementene?
 5. Det finnes et spesielt betydningssamspill mellom ett av elementene i plakaten og bildet. Forklar.
 6. Hvordan bidrar fargebruken i plakaten til helhetsinntrykket?
CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 08.01.2019

Læringsressurser

Sammensatte tekster

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter