Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser og lag egne sammensatte tekster

Oppgave 1

 1. Hva er en sammensatt tekst?
 2. Gi noen eksempler på sammensatte tekster, og forklar hvilke uttrykksmåter som er kombinert i disse tekstene.
 3. Hvorfor bruker vi sammensatte tekster?
 4. Hva kan bilder som skriftlig tekst ikke kan – og omvendt?
 5. Hvilke uttrykksmåter appellerer mest direkte til følelsene våre?

Oppgave 2

Nedenfor ser du en sammensatt tekst som du kanskje kjenner igjen fra store plakater langs veien. Plakaten består av et stort fotografi og et skriftlig budskap. Studér de to uttrykksformene denne plakaten er satt sammen av.

Traffikert vei med skilt som oppfordrer billister til å huske bilbelte. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Hva er hensikten med denne plakaten?
 2. Hva uttrykkes ved hjelp av fotografiet på plakaten?
 3. Hva uttrykkes gjennom den skriftlige teksten?
 4. Hvorfor tror du fotografiet har fått så stor plass?
 5. Ett bestemt element i bildet får en metaforisk tilleggs-betydning på grunn av budskapet. Har du oppdaget hva det er? (Tips: kroppsdel)
 6. Kan du tenke deg noen andre formål dette bildet kunne vært brukt til? Hva slags uttrykksmåter ville du i så fall kombinert det med? Gi eksempler.

Oppgave 3

a) Klipp ut bilder og overskrifter fra aviser og ukeblader, eller kopier bilder og overskrifter fra nettaviser. Lag nye overskrifter til bildene som endrer måten bildene kan oppfattes på.

b) Lag en framføring for klassen ved hjelp av et presentasjonsverktøy der du viser de sammensatte tekstene du tok utgangspunkt i, og de nye sammensatte tekstene du har laget. Gjør rede for hvordan de nye overskriftene er med på å gi bildene ny betydning.

Oppgave 4

Lag en digital fortelling ved hjelp av et videoredigeringsverktøy eller et presentasjonsverktøy med utgangspunkt i bilder du finner i nettsiden til den prisbelønte pressefotografen Harald Henden .

Den digitale fortellingen skal bestå av en tittelside, stillbilder, og lyd (musikk, bakgrunnslyd eller effektlyd). Tenk nøye gjennom hvordan du skaper samspill mellom de ulike uttrykksmåtene i fortellingen.

Presenter fortellingen for klassen. Husk å oppgi kildene du har brukt (fotografens navn og nettsiden du har hentet bildene fra).

Relatert innhold

Hva er en sammensatt tekst, og hvorfor lager vi sammensatte tekster? Forsker Anne Løvland har skrevet en introduksjonstekst for NDLA om emnet.

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 08.01.2019

Læringsressurser

Sammensatte tekster