Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Blir vi aldri lei av vikingene?

Utforsk hvorfor og hvordan den norrøne kulturen lever videre i tekster i dag.

Oppgave

Del 1

 1. Hva forbinder du med vikinger og den norrøne kulturen? Skriv ned så mange stikkord du kan komme på.

 2. Hvorfor inspirerer den norrøne kulturen dagens tekstskapere? Se filmen over og skriv ned stikkord om det intervjuerne sier om dette.

Del 2: Hvilke tekster kjenner du til?

 1. Hvilke tekster kjenner du til som på en eller annen måte spiller på den norrøne kulturen? Det kan for eksempel være filmer, spill, tegneserier eller romaner.

 2. Del med klassen og diskuter sammen: Hvilket bilde gir disse tekstene av den norrøne kulturen, og kanskje spesielt av vikingene?

 3. I hvilken grad stemmer bildet tekstene gir med virkeligheten – slik det faktisk var? Undersøk troverdige kilder.

Tips til kilder

Vikingtiden (snl.no)

Rane, bytte, kjøpe, gi (norgeshistorie.no)

Vikingferdene (norgeshistorie.no)

Del 3: Norrøne symboler og nazisme

 1. Runeskrift og norrøne symboler blir brukt av en del nynazistiske organisasjoner. Hva kan være årsaken til det, tror dere?

 2. Samarbeid om å lese ulike kilder som beskriver hvordan norrøne symboler kobles til nazisme. (Se tips under)
 3. Hvordan kan vi "ta tilbake" disse symbolene? Er det viktig å gjøre det?
Tips til kilder

Når fortiden okkuperes (argumentnett.no)

Kaos og orden (klassekampen.no)

Norrøn mytologi og åsatro har ingenting med nazistiske verdier å gjøre (aftenposten.no)

Vil ta symbolet tilbake (klassekampen.no)

Del 4: Analyse

Aleine eller i grupper – muntlig eller skriftlig:

Analyser en tekst som direkte eller indirekte er prega av norrøn kultur. Du finner flere forslag i artikkelen Norrøn mytologi i populærkulturen (sølvberget.no).

 1. Beskriv teksten helt kort (tittel, medium, sjanger, tema).

 2. På hvilken måte er det norrøne en inspirasjon i teksten?

 3. Gir teksten et troverdig bilde av den norrøne kulturen? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.

 4. Hvilke virkemidler blir brukt i teksten? Pek på noen sentrale grep og bruk eksempler når dere forklarer.

Relatert innhold

Valhall er den norrøne mytologiens svar på himmelen. Hvordan blir ordet brukt i dag?

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 07.06.2021

Læringsressurser

Norrøn tid 800–1350