Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fra hærfører til helgen

Etter sin død ble Olav Haraldsson kanonisert som helgen i den katolske kirke. Hva har Snorres beretning om Hellig-Olav felles med beretninger om vår tids martyrer?

Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad. Men etter sin død blei han den mektiske av alle konger i norrøn tid. Biskopen utropte Olav til helgen, og Snorre beskriver mange av de undrene som folk som så den døde kongen, opplevde. Nidaros ble en viktig by for den katolske kirkemakta, og sentrum for en omfattende Olav-kultus.

Hærmenn samles rundt den døde kongen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Slaget på Stiklestad

0:00
-0:00

Olav den hellige blir helgen

0:00
-0:00

Lytt til disse to opplesningene av Jack Fjellstad fra Olav den helliges saga.

 1. Hvordan etableres forestillinga om Olav Haraldsson som helgen i disse to tekstutdragene?
 2. Sagaen om Olav den hellige ble skrevet etter at Olav Haraldsson var død. Hvorfor tror du det var viktig for forfatteren å legge vekt på det som skjedde etter at kongen var død?

Oppgave 2

Hvordan kunne den krigerske og upopulære vikingen Olav bli både hellig og "Norges evige konge"? Skuespiller Kristofer Hivju har siden barndommen vært oppslukt av historien om Olav den hellige. I NRK-serien om den norske vikingen og kongen leter han etter svar sammen med journalist Gry Hivju.

Se episoden "Helgenen" i serien Olav på NRK.

 1. Hvorfor ble Olav kåra til helgen?

 2. En helgen er en person som blir gjenstand for religiøs dyrkelse (kult) etter sin død. Hvordan ble Olav dyrka som helgen?

 3. Hvilken rolle spilte Nidaros i det katolske universet i middelalderen?

Hvit trehusbebyggelse og sjøhus og et smalt sund. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 3

 1. Stedsnavn rundt om i Norge er basert på sagn som forteller om hvilke overnaturlige krefter Hellig-Olav hadde. Hva er historien bak stedsnavna nedenfor?

  • Olav-sundet (Ny-Hellesund)
  • Olavskorset (Gulen)
  • Olavskilden (Lørenskog)
  • Tåresteinen (Kviteseid)
 2. Kjenner dere til tilsvarende sagn knytta til stedsnavn der dere bor? Hva går sagnet ut på, og hvilket naturfenomen er det knytta til?

Oppgave 4

Legender er beretninger om livet og døden til helgener og martyrer. Mange av disse fortellingene har levd på folkemunne før de ble skrevet ned. Fra norsk middelalder kjenner vi legender om Hellig-Olav og St. Sunniva.

En martyr er en person som gir sitt liv for sin religiøse tro eller for en spesiell sak for Allah, eller en islamistisk overbevisning. Martyrer er forbilder for andre, og Koranen gir dem som blir drept for Guds sak, en spesiell status etter døden:

"Anse ikke dem som ble drept for Guds sak, for døde. Nei, de er levende hos Herren og mottar av Hans gaver"

Koranen 3:163

Skriveoppgave

Skriv et kortsvar på 250 ord der du sammenlikner tema og fortellerperspektiv i Snorres beretning om Hellig-Olavs død med en feature-reportasje om vår tids martyrer.

Ta utgangspunkt i disse to tekstene:

Relatert innhold

«Olav den helliges saga» forteller om Olav Haraldssons bragder, om kampen hans for å bli konge, og om hvordan han innførte kristendommen i Norge.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 24.10.2023

Læringsressurser

Norrøn tid 800–1350