Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forklaringer til vokabular i leksjon 6

Under følger forklaringer til vokabular for dialogen Tid.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

1. 上课 shàngkè / 下课 xiàkè

Shàng og xià betyr egentlig «opp(e)» og «ned(e)» og kan brukes både som verb («å bevege seg opp/ned») og som nomen («oppe/nede»). I tillegg kan de på kinesisk brukes til å uttrykke en hel del andre betydninger avhengig av hvilket nomen som kommer etter enten shàng eller xià (i en verb-objekt-konstruksjon). Men de brukes kun med visse ord og har spesifikke betydninger deretter. 上课 shàngkè og 下课 xiàkè betyr henholdsvis «å dra på time» og «å dra fra time» og brukes om undervisning på for eksempel skole og universitet.

2. 不行 bù xíng:

«Går ikke / er ikke greit» er et veldig vanlig uttrykk når vi vil uttrykke at noe ikke er greit eller ikke går an.

3. 恐怕 kǒngpà:

Dette betyr «... er redd for at ... / dessverre så ...». Uttrykket brukes når vi oppgir en grunn til at noe beklageligvis ikke lar seg gjøre eller er på en viss uønsket eller lite ideell måte.

4. 好的 hǎode:

Vi ser at dette uttrykket følger samme mønster som blant annet uttrykkene 是的 shìde og 真的 zhēnde. 好的 hǎode betyr «fint, OK» og brukes til å uttrykke samtykke til eller velvilje med hensyn til det som ble sagt rett før.

5. 一言为定 yīyánwéidìng:

«Det er bestemt med ett ord» (el. «det er en avtale») er et fast uttrykk som brukes når man har sagt seg enig om noe og vil presisere at man forventer at det overholdes av begge parter.

6. 后天见 hòutiān jiàn:

«Ses i overimorgen». Du kan sette et hvilket som helst tidspunkt eller sted foran jiàn for å uttrykke at dere ses der eller da. Et veldig vanlig uttrykk er 明天见 míngtiān jiàn – «ses i morgen» – eller også 学校见 xuéxiào jiàn – «ses på skolen».

Sist oppdatert 06.03.2017
Tekst: Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 6: Tid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs