Hopp til innhold

Fagartikkel

Intervjuteknikk på radio

Siri Knudsen er en kjent stemme fra programmene Popsalongen og Lydverket. Siri jobber nå i NRK P3. I lydklippet nedenfor gir Siri deg noen tips når du skal lage et radiointervju.

Portrett av Siri Knudsen. Foto.

Intervjuteknikk på radio

0:00
-0:00

Siris råd kan oppsummeres slik:

  • forbered spørsmål i forkant
  • lytt til det som blir sagt
  • hold kjeft, la intervjuobjektet fortelle
  • still oppfølgingsspørsmål

Still åpne spørsmål

Åpne spørsmål er spørsmål som ikke kan besvares med bare ja eller nei. Når du intervjuer en politiker, ønsker du kanskje først og fremst å få et klart svar. Da kan du godt stille lukkede spørsmål. De alle fleste intervjuer blir likevel bedre dersom du får intervjuobjektet til å fortelle. Forbered spørsmålene du vil stille på forhånd, men ikke glem å lytte til det intervjuobjektet sier. Still gjerne spontane oppfølgingsspørsmål.

Stå eller sitt nær intervjuobjektet

Nærhet gir best lyd. Stå gjerne ved siden av i stedet for rett overfor den du skal intervjue. Det virker mindre ”truende”. Fortell at du vil stå/sitte nær intervjuobjektet for å få god lyd.

Informer på forhånd

Fortell intervjuobjektet hva intervjuet skal dreie seg om. Det skaper trygghet og gjør intervjusituasjonen bedre.

Ja ja ja

I samtale med andre bekrefter vi ofte at vi følger med, ved for eksempel å si hm og ja. Det gjør seg dårlig i et lydopptak. Bruk heller blikk og kroppsspråk i opptakssituasjoner.

Sist faglig oppdatert 07.01.2018
Skrevet av Siri Knudsen og Jone Nikolai Nyborg

Læringsressurser

Veiledning i lydproduksjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter