Hopp til innhold

Fagstoff

Lydredigering

Det finnes mange ulike programmer du kan bruke når du skal redigere lydopptakene dine. Uansett hvilket program du velger, er det viktig å organisere lydprosjektet på en oversiktlig måte, kjenne til de viktigste funksjonene, og kunne eksportere det endelige produktet i riktig format.
Lydbølger og øret - hørsel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Overfør lydopptaket til redigeringsenheten

Når du er ferdig med å ta opp den lyden du ønsker å bruke i produksjonen din, er tiden kommet for å overføre lydfilene fra minnekortet i opptakeren til PC eller Mac. Bruk gjerne USB-kabel i stedet for å flytte minnekortet inn i maskinens kortleser. Minnekort og minnekortåpningen har lett for å bli slitt i stykker. Minnekortet kan også lett bli borte for deg når du fjerner det fra lydopptakeren.

Organiser prosjektet

Et lydprodukt består gjerne av flere lydspor som er lagt oppå hverandre og mikset sammen. Det er smart å organisere prosjektet slik at du bruker et bestemt spor til en type lydkilde. For eksempel kan du bruke spor 1 til monolog, spor 2 til dialog, spor 3 til miljølyder, spor 4 til musikk og spor 5 til effektlyder. Slik bygger du opp hele sekvenser.

To lydspor. Bearbeidet skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu

I et redigeringsprogram kan du lagre prosjektet i et eget filformat for lydprosjekter. Da kan du alltid gå tilbake og endre på de ulike innstillingene i prosjektet uten å ødelegge råmaterialet.

Rediger og juster

I redigeringsprosessen velger du hvilke deler av lydopptakene dine du vil bruke, og du foretar en del justeringer ved hjelp av ulike funksjoner i redigeringsprogrammet.

  1. Fjern det som ikke skal brukes i lydopptaket. Ta med det vesentlige. Fjern støy, for eksempel uønsket latter.
  2. Reduser eller øk styrken på lydopptaket slik at du får et jevnt lydnivå. Dette gjør du enten ved å tegne kurver for lydstyrken eller ved å legge alt på ett spor og heve eller senke nivået på dette sporet.
  3. Feid lyden inn og ut for å få myke overganger mellom klipp. «Å feide» vil si å øke eller senke lydstyrken fra vanlig lydnivå til lydløs. Dette er en funksjon som finnes i alle redigeringsprogram.
  4. Legg til effekter som romklang eller lignende for å skape et mest mulig troverdig bilde av det rommiljøet du lydlegger. Alle redigeringsprogram har programutvidelser (plug-ins) som kan legge til romklang, ekko eller andre effekter.
  5. Endre frekvenser ved hjelp av programmets equalizer-funksjon. Slik kan du ta bort susing og pipelyder (høye frekvenser), vindstøy, rumling og motordur (lave frekvenser).

Eksporter lyd

Når redigeringsprosessen er ferdig, er tiden kommet for å eksportere det ferdige produktet som en lydfil i stereoformat. Det fins mange ulike filformater for eksport av lyd. Noen er det vi kaller for ikke-komprimerte (WAV og AIFF). Andre filformater er komprimerte, som for eksempel MP3. Komprimerte filer er vesentlig mindre siden en del av materialet er tatt vekk på en intrikat måte. Men kvaliteten er da også litt redusert. Til skolebruk er MP3-filer normalt godt nok.

Liste der man kan velge mellom ulike filformater. Skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Gjert Meling.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Veiledning i lydproduksjon