Hopp til innhold

Fagstoff

Gode råd for lydopptak

Husk hodetelefoner!

Hodetelefoner er obligatorisk når du skal gjøre lydopptak. Ellers har du ingen mulighet til å vite hvordan den lyden som tas opp, høres ut. Slik kan du også sjekke at lydnivået er riktig, og oppdage forstyrrende støykilder. Det kan være støy i bakgrunnen fra trafikk eller elektriske apparater. Sus fra ventilasjon eller knirk i festet på mikrofonledningen kan også virke forstyrrende.

Sjekk utstyret før du går ut!

Det er kjedelig å komme ut på opptaksstedet med utstyr som ikke fungerer. Sjekk at overgangene mellom mikrofonkabel og mikrofon fungerer, og ikke minst at det kommer lyd inn på lydopptakeren eller kamera. Ha med deg ekstra batterier til mikrofon dersom du trenger det!

Gå nært nok med mikrofonen!

For å få inn nok lyd må du nær lydkilden. Hvor nært du skal gå, er avhengig av både hvor høyt personen snakker, hvor høyt opptaksnivå på kamera er, og ikke minst hvilken type mikrofon du har. En halvkanon som er retningsstyrt, tar opp lyd på lengre avstand enn for eksempel en kardioide- eller kulemikrofon.

Bakgrunnslyder kan lage støy

Vær observant på andre lyder i rommet der du tar opp. Disse kan enten forstyrre og ødelegge opptaket ditt, eller faktisk være en riktig miljølyd.

CC BY-SASkrevet av Stein Pettersen-Ervik og Gjert Meling.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Veiledning i lydproduksjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter