Hopp til innhold

Oppgave

Utvikle din digitale dømmekraft

I hverdagen møter barn og unge mange utfordringer knyttet til hvordan man skal oppføre seg på nett. Personvern handler å verne om privatlivet til det enkelte menneske. Har du tenkt over det?

LK20

Oppgaver

Del 1

 1. Hvorfor er personvern en viktig rettighet?

 2. Hva ville du gjort dersom det ble lagt ut informasjon/bilder av deg på nettet, som du ikke ønsket skulle ligge der?

 3. Hva gjør du når du får tilsendt filmer eller bilder av personer som gjør noe uklokt? Sender du dem videre, rapporterer du det, eller overser du det?

 4. Finn ut hva Grunnloven § 102 sier om retten til privatliv.

 5. Gjengi hva artikkel 8 i menneskerettighetskonvensjonen sier om privatliv.

 6. Hvorfor sier vi at personvern er viktig i et demokratisk samfunn?

 7. Hva tenker du er fordeler og ulemper ved at vi blir kameraovervåket på offentlige steder?

 8. Mange foreldre kjøper mobilklokke slik at de kan overvåke hvor barna til enhver tid befinner seg. Noen foreldre har til og med valgt å ha en GPS-brikke i sekken til barna sine (se relatert innhold).

  1. Hva synes du om det? Begrunn svaret ditt.

  2. Når tenker du at det kan være riktig, og når er det feil?

 9. Det har vært diskutert om barnehager skal ha overvåkning for å forhindre overgrep mot barn. Hva tenker du om det?

 10. Finn ut om skoler har rett til å sette opp overvåkningskamera.

Del 2

Som barne- og ungdomsarbeider skal du veilede barn og unge i å vise digital dømmekraft. En del av veiledningen er å forsikre seg om at barn og unge får en digital danning.

 1. Finn ut hva som menes med digital danning.

 2. Hvordan kan vi veilede barn og unge når det gjelder det følgende?

  • Hva som er gode kilder.

  • Hva du kan dele om andre.

  • Hva som er lurt å dele om seg selv.

 3. Om 15–20 år skal dagens barnehagebarn ut i arbeidslivet. Hva tenker du det er viktigst at de kan om digital dømmekraft?

Sist oppdatert 22.05.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Digital hverdag