Hopp til innhold

Fagartikkel

Digitale verktøy

Barn og unge trenger digitale ferdigheter og å kunne bruke digitale verktøy. Dette er mer enn sosiale medier og filmer, det er et hav av muligheter til å fremme lek, læring og utvikling. Digitale verktøy gir barn og unge øvelse i å si hva de liker, å dele og å lytte til hva andre liker.

LK20
Fire ungdommer som leker med en robot på en lekeplass. Foto.

Digitale verktøy

Digitale verktøy som brukes i barnehager og skoler, har mange ulike funksjoner. Mest kjent for oss er underholdningsperspektivet, men det finnes en rekke apper og programmer som kan brukes til å fremme læring og utvikle kreativiteten. I tillegg finnes det digitale verktøy som brukes som hjelpemiddel for barn og unge med spesielle behov.

Når du skal ta i bruk digitale verktøy på en god og pedagogisk måte, må du først og fremst finne ut hva som er hensikten med å bruke det. Hvorfor vil du bruke dette verktøyet? Når du bruker digitale verktøy, skal det, som alt annet du gjør, være forankret i planverket for arbeidsplassen din. Digitale verktøy skal være en del av det pedagogiske arbeidet. Du må derfor vurdere om det gir barna skaperglede, vekker undring og gir muligheter til å utforske, og om det bidrar til trivsel og glede i lek og læring, fremmer fellesskap og vennskap og bidrar til allsidig utvikling.

Nettbrett og smarttelefoner

Nettbrett og smarttelefoner er de digitale verktøyene som brukes mest i barnehager og skoler/SFO. Det er en fordel med verktøy som har berøringsskjerm, fordi det er enkelt å bruke. Her kan vi laste ned ulike apper og programmer som passer inn i den pedagogiske planen. Det finnes spill, kreative apper, læringsapper og formidlingsapper som i samspill mellom barn og ansatte får en pedagogisk rolle.

Datamaskiner

Datamaskiner har mange fordeler og kvaliteter. De kan brukes til underholdning, til å kommunisere med andre, til å innhente informasjon og til å skrive, tegne og lese. Barn og unge kan aktivt lage både filmer, bøker og musikk på datamaskinen. Bøkene kan skrives ut og kopieres. Tenk så gøy å gi ut sin egen bok!

Digitale mikroskoper

Digitale mikroskoper gir oss mulighet til å se det vi ikke kan se med det blotte øye, både inne og ute. Når vi skal studere naturens små detaljer, er et digitalt mikroskop et fantastisk hjelpemiddel. Sammen med barna kan du utforske, oppnå forståelse og få respekt for livet i naturen.

Kameraer

Digitalkamera, webkamera, actionkamera og dokumentkamera gir ulike muligheter. Mange barn og unge synes det er inspirerende å selv bruke ulike kameraer for å dokumentere arbeidet sitt. De kan for eksempel få i oppgave å ta bilder av det de er opptatt av, å lage film fra en tur eller å bruke dokumentkamera sammen med projektor for å utforske ting sammen på storskjerm. Actionkameraet tåler mye og er ideelt til bruk for barn når de skal lage sin egen film eller ta bilder.

Projektor

Å bruke projektor sammen med barn og unge kan skape nye uttrykksformer og bidra til sansemotoriske opplevelser. Ved å koble ulike digitale verktøy til projektor kan barn samles rundt storskjerm og i fellesskap lese bøker, se bilder og film eller undre seg over små kryp. Å ha en projektor tilgjengelig der barna oppholder seg, kan gi mange muligheter for å skape lek, læring og utforsking på nye måter.

GPS

Ved hjelp av GPS (Global Positioning System) kan vi orientere oss ute i naturen. Når vi er ute på tur kan vi finne veien til målet ved å ta i bruk GPS. Barn og ikke minst ungdommer motiveres mer til kroppslig aktivitet gjennom utforsking ved hjelp av GPS. De er nysgjerrige, og GPS som verktøy kan bidra til et fellesskap hvor samspill og gruppetilhørighet blir stimulert. I tillegg lærer barn om navigering ved hjelp av kart.

Lydopptak

Å ta opp lyder sammen kan være spennende og artig. Vi kan ta opp ulike fuglekvitter og lære oss forskjellene mellom artene. Taleklemmer er et annet morsomt verktøy for barn. Barna spiller inn beskjeder som andre kan lytte til. Her lærer barna å gi korte beskjeder, og det kan brukes til taleøvelser og lyttetrening.

Programmering

Programmering er en nødvendig ferdighet i det 21. århundre. Framtiden har behov for mennesker med kunnskap om programmering, koding, systemutvikling og så videre. Kunnskap om programmering er viktig for å forstå at vi kan påvirke og tilpasse all teknologien vi omgir oss med. Når man programmerer, gir man rom for kreativitet og mulighet til å løse konkrete problemer.

Hvordan jobbe med digitale verktøy?

Digitale verktøy skal bidra til lek, kreativitet og læring i barnehage, skole/SFO, fritidsklubb og bolig. Vi som arbeider der, skal tilrettelegge slik at barn og unge har mulighet til å bruke digitale verktøy for å utforske, leke, lære og undre seg. På den måten bidrar vi til at de kan utvikle digitale ferdigheter. Husk at vi voksne bør være aktive sammen med barna i bruk av digitale verktøy.

  • Ha klart for deg hva som er målet med aktiviteten.

  • Velg et digitalt verktøy som passer til den aldersgruppa du jobber med.

  • Skap meningsfulle sammenhenger i det som skal gjøres og produseres.

  • Du som voksen må ha kunnskap om det digitale verktøyet dere skal bruke.

  • Introduser aktiviteten steg for steg.

  • La barna medvirke og få resultatene fra et barneperspektiv.

  • Hjelp barna til å være kritiske og reflekterende over det de skal lage.

Utfordringer til deg

  1. Hva kreves av deg for at du kan jobbe med ulike digitale verktøy?

  2. Hvordan kan vi bruke digitale verktøy for å ivareta barns medvirkning?

  3. Hva tenker du kan være utfordrende når barn tar bilder eller filmer i barnehage, skole/SFO, klubb eller bolig?

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2020). Kompetansepakker. Digital praksis. https://bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir#337

Sist oppdatert 18.10.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide og Siv Stai

Læringsressurser

Digital hverdag