Hopp til innhold

Film og filmklipp

Digitale verktøy i praksis

Digitale verktøy er en del av barnas hverdag. Digitale verktøy i praksis kan bidra til lek og aktivitet, til å utforske og skape et uttrykk og til læring og utvikling.

Digitale verktøy er en del barns hverdag

I hverdagen kan digitale verktøy være en kilde til lek, undring og utforsking som støtter opp om barnas læringsprosesser.

I samfunnet i dag er digital kompetanse nødvendig. I skolen er det en del av basisferdighetene som vi ønsker at barna utvikler. Barn og unge må derfor få mulighet til å utvikle kunnskapen, ferdighetene og holdningene sine (digital dømmekraft) i det å bruke digitale verktøy. Vi må derfor legge til rette for at barn får utforske, prøve ut og øve på ulike digitale verktøy gjennom lek og aktiviteter.

Digital kompetanse

Det er viktig at vi voksne har kjennskap til ulike digitale verktøy og har kompetanse om de verktøyene vi tar i bruk. Derfor må vi sette oss inn i dem og vurdere hvordan de kan brukes i lek og aktiviteter, til utforsking og til skapende og kreative prosesser. Sammen med barna kan vi utforske de ulike digitale verktøyene.

Vi skal bruke digitale verktøy i arbeidet med barn og unge, men det kreves at vi voksne har et godt blikk og klarer å vurdere om bruken bidrar til det som er ønskelig. Hvis barna blir passive og ikke får mulighet til å utforske og skape noe selv, oppnår vi ikke det vi ønsker. Derfor skal vi bruke digitale verktøy med omhu og hele tiden vurdere om bruken er i tråd med hensikten og med det lovverket som gjelder for barnehage og SFO.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke digitale verktøy bruker du i hverdagen din?

  2. Hvilke digitale verktøy mener du barn kan ha glede og nytte av i barnehage og SFO?

  3. Hvorfor må de voksne ha kompetanse om ulike digitale verktøy?

  4. Hvordan kan du vurdere om et digitalt verktøy er egnet for barn og unges læringsprosess?

Sist faglig oppdatert 18.10.2021
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Digital hverdag

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter