Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forstå barnets perspektiv

For å kunne vise omsorg er det viktig å forstå barnets perspektiv. Det vil si måten barn ser verden på, hvordan de opplever og erfarer verden. Barns perspektiv kan være annerledes enn ditt.
Tegning av en gutt og ei jente sitter ved et bord og spiser hamburgere. Gutten tar ketsjup på hamburgeren så det spruter ut over bordet. Det ser ut som både han og jenta kikker ut i lufta, og de ser ikke så glade ut. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forstå barnets perspektiv

Har du noen gang opplevd hvor irriterende og frustrerende det kan være dersom andre tolker handlingene dine på feil måte? Det å bli misforstått eller at andre tilegner deg en følelse som at du er sint når du egentlig er lei deg?

Det er lett å misforstå barn og unge dersom vi bare tolker ut fra det de gjør, uten å forsøke å forstå hva det tenker og føler. Det er mye som kan ligge bak en handling. For å skjønne hva som ligger bak en handling, må du i tillegg til å se og høre det barnet gjør og sier, tenke på det du vet om barnets reaksjonsmønster, situasjonen dere er i, og hva som har skjedd tidligere.

Vær oppriktig nysgjerrig og innstilt på å forstå barnet. Lytt med omhu slik at du ser mer enn det barnet forteller med ord, også det som uttrykkes gjennom kroppen. Da blir det enklere å se barnets perspektiv, hvordan barnet opplever og erfarer verden. Hvilke behov, tanker, ønsker og følelser har barnet? Hvilken atferd følger av disse tilstandene? Å se verden fra barnets ståsted er viktig for å forstå, hjelpe og støtte på en god måte.

Ikke trekk for raske slutninger. Barnet vet heller ikke alltid hvorfor de gjør som de gjør, så ikke forvent å alltid få svar. Hva barnet tenker, mener og føler, eller hvorfor det gjør som det gjør, kan være ganske annerledes enn det vi tror. Det er derfor lurt å utforske litt.

Oppgaver

 1. Hva betyr perspektivtaking?
 2. Hvorfor er det viktig å forstå barnets perspektiv?
 3. Hva må du gjøre for å forstå andres perspektiv?
 4. Hvordan kan du utforske andres perspektiv?
 5. Hvorfor er det viktig å forstå at barnet kanskje ikke har samme opplevelse av verden som du har?
 6. Beskriv hvordan det er å være sammen med deg når du er sint, irritert, lei deg eller synes noe er urettferdig. Hvordan ønsker du at andre skal møte deg når du har slike følelser?
 7. Hvordan kan du være sammen med barn som er irritert, sint eller lei seg? Hvordan tåle andres følelser?
 8. Du har forberedt deg til å være sammen med en gruppe barn på tur. Du har pakket alt av utstyr, og du forteller at dere skal gå en halvtime til dere kommer til vannet, og når dere kommer dit, skal dere se på torsken som er i elva. Du blir korrigert av en elev som sier at det tar bare 15 minutter å gå dit, og at torsk bare lever i saltvann. Det finnes ikke torsk i elver. Det koker litt innvendig hos deg. Du kjenner deg ydmyket og får lyst til å vise kunnskapsmusklene dine og sette eleven på plass.

  1. Hva tror du eleven har behov for?
  2. Hvordan kan du være en klok og omsorgsfull voksen i denne situasjonen?

   Du titter bort på eleven og ser at eleven godt kunne tenkt seg å dele "flinkere enn deg"-øyeblikket med deg.

  3. Hvordan kan du være sammen med eleven i den følelsen du har nå?
  4. På hvilken måte kan du være en god rollemodell for eleven i denne situasjonen?

Lag film

Jobb i grupper og lag en film om ungdommers perspektiv. Her kan dere selv velge tema, for eksempel ungdommers perspektiv på å gå på videregående skole.

Det er lurt å lage noen gode og åpne spørsmål først. Underveis i filmen må dere lytte godt, slik at dere har mulighet til å stille åpne oppfølgingsspørsmål.

Kilder

Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Øiestad, G. (2016). Se eleven innenfra. Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet. Gyldendal akademisk.

Bufdir. (2020, 8. juni). Se verden gjennom barnets øyne. https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Smabarn/Se_verden_gjennom_barnets_oyne/

Relatert innhold

Alle trenger omsorg og omtanke uavhengig av alder og livssituasjon. Omsorg bidrar til barnets utvikling.

Å knytte relasjoner er grunnlaget for å kunne fungere sosialt. Derfor er det viktig at du utvikler gode relasjonsferdigheter.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai og Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 21.02.2023

Læringsressurser

Omsorg i praksis