Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Inviter barn til skolen

I denne aktiviteten skal dere invitere barn til skolen. Ta kontakt med en barnehage, eller en SFO og inviter en gruppe med barn til skolen (sammen med voksne). Dere skal lage plan, gjennomføre aktiviteter og evaluere. Målet for økten er å vise omsorg.
Ei lita jente står med den ene foten i ei stor bøtte med maling. Hun står mellom to høye stoler. Det står et malingsspann på den ene og ligger et spann på den andre. Jenta har malerpensel i hånda og smiler bredt. Jenta og stolene står på plast og det er også plast bak henne. Det er maling i forskjellige farger over alt, både på gulv og vegg, stolene og jenta, både på klærne, kroppen, ansiktet og i håret hennes. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Dere skal planlegge, gjennomføre og evaluerer aktiviteter for ei gruppe barn som dere inviterer fra en barnehage eller skole/SFO.

Det er lurt at læreren tar/har kontakt med barnehagen eller skolen/SFO på forhånd, slik at de har god informasjon om det som skal skje.

Målet med opplegget

Barna skal oppleve å bli møtt med omsorg i ulike aktiviteter. De skal oppleve å ha en fin stund sammen med dere. De skal bli sett, hørt, lyttet til, anerkjent, respektert og forstått av omsorgsfulle barne- og ungdomsarbeiderelever.

Planlegging

Jobb sammen i grupper med ca. tre–fire elever på hver gruppe. Inviter så mange barn at det blir mellom tre og fem barn per gruppe.

Det overordnede målet for besøket er gitt ovenfor. Ut fra dette skal dere lage en plan over hva dere skal gjøre, og hvordan dere vil gjennomføre det.

Barnas forutsetninger og ulike rammefaktorer

For å lage en god plan må du ta utgangspunkt i barnas forutsetninger og i rammefaktorer. Diskuter og noter stikkord til de følgende punktene:

 • barnas forutsetninger: alder, interesser og erfaringer. Hva kan barna mestre?
 • rammefaktorer: antall barn, antall voksne, sted, tid, rom. Hvor skal aktiviteten foregå? Hva du må ha på plass av det praktiske for å gjennomføre aktiviteten?
 • innhold eller tema. Hva skal dere gjøre, eller hvilket tema vil dere ha for besøket?

Lag plan over innholdet/aktivitetene

 • Hva skal dere gjøre?
 • Hvordan vil dere gjøre det?
 • Hvorfor gjør dere det?
 • Hvem har ansvaret?
 • Hvilke hjelpemidler trenger dere?
 • Lag en lignende tabell som den nedenfor, og fyll inn for hver aktivitet dere planlegger.
Aktivitetsplan

Hva?
(innhold)

Hvordan ?(arbeidsmåter)

Hvorfor?(mål)

Hvem har ansvaret?

Hjelpemidler

Ønske velkommen

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Avskjed

Lag invitasjon

Lag en invitasjon til barnehagen/SFO. Den skal inneholde nødvendig informasjon og bilder slik at barn som ikke kan lese, kan se og forstå og få lyst til å besøke dere. Her er det viktig med gode bilder som kan gi informasjon og inspirere.

Gjennomføring

Ta imot barna og ønsk dem velkommen. Presenter dere og la barna få si hva de heter. Fortell hva dere har tenkt å gjøre. Gjennomfør aktiviteten/e sammen med barna – ha fokus på omsorg og at barna skal ha det bra. Avslutning: Takk barna for at de kom. Spør/utforsk hvordan de har opplevd å være sammen med dere. Still åpne spørsmål som for eksempel: "Kan du si litt om hvordan du har hatt det her i dag?" og "Kan du fortelle oss litt om hva du synes om ...?"

Å ha med både velkomst og avskjed i planen gir dere en god oversikt.

Rydd

Hver gruppe må rydde på plass utstyr, og dere må rydde/vaske det området dere har brukt.

Evaluering

Her skal du reflektere over / tenke på hva som gikk bra, og hva som kunne vært gjort annerledes. Bruk gjerne spørsmålene under til hjelp for å evaluere.

 • Fikk du vist omsorg til barna? Hvordan gjorde du det?
 • Lyttet du aktivt og tolket barnets (omsorgsmottakerens) signaler og uttrykk så du hadde mulighet til å tilpasse handlingene dine til barnet, slik at det ble oppfattet som omsorg av barnet? Beskriv hva du gjorde, og hvordan barnet reagerte. Ser du at det kunne vært gjort på en annen eller bedre måte? Hvis det er tilfelle, gi eksempler og forklar hvordan.
 • Hvilke mål ble nådd/ikke nådd/delvis nådd?
 • Hva fungerte godt/mindre godt, og hvorfor?
 • Hvilke erfaringer har dere i gruppa gjort dere med tanke på egne arbeidsmåter og arbeidsfordeling?
 • Hva bør dere arbeide bedre med?
 • Hadde dere beskrevet godt nok i planen hvordan dere skulle vise omsorg?
 • Hvordan passet aktivitetene til barnas alder og modning? Mestret de aktiviteten?
 • Skriv minst tre ting du synes fungerte bra.
 • Skriv ned en eller to ting du vil gjøre på en annen måte neste gang.
CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 30.11.2020

Læringsressurser

Omsorg i praksis